Fotograf: Ari Luostarinen/TT

Chocken: Nordea kapar plötsligt 6000 jobb

Nordea kapar plötsligt tusentals jobb.

Nordea Bank planerar att minska antalet anställda med minst 6 000 personer, varav 2 000 är konsulter. Syftet är att säkra bankens långsiktiga konkurrenskraft. Det framgår av delårsrapporten.

Banken tar för att uppnå dessa effektivitetsvinster en transformationskostnad på 100 till 150 miljoner euro under årets fjärde kvartal. Nordea kommer att under kommande fyra år att ha transformationskostnader och avser redovisa dessa som löpande kostnader.

Nordea räknar för 2018 med en kostnadsbas, inklusive transformationskostnader, på cirka 4,9 miljarder euro, som successivt går ned under 4,8 miljarder euro år 2021.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant