Fotograf: Ari Luostarinen/TT

Chocken: Nordea kapar plötsligt 6000 jobb

Nordea kapar plötsligt tusentals jobb.

Nordea Bank planerar att minska antalet anställda med minst 6 000 personer, varav 2 000 är konsulter. Syftet är att säkra bankens långsiktiga konkurrenskraft. Det framgår av delårsrapporten.

Banken tar för att uppnå dessa effektivitetsvinster en transformationskostnad på 100 till 150 miljoner euro under årets fjärde kvartal. Nordea kommer att under kommande fyra år att ha transformationskostnader och avser redovisa dessa som löpande kostnader.

Nordea räknar för 2018 med en kostnadsbas, inklusive transformationskostnader, på cirka 4,9 miljarder euro, som successivt går ned under 4,8 miljarder euro år 2021.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.