Psykologer: Det här är det smartaste du kan göra när du hatar ditt jobb

Det här är det smartaste sättet att tackla problemet – när du hatar ditt jobb.

Du släpar dig till jobbet och känner dig supertrött på det. Det är tydligt att den så kallade smekmånadseffekten är över och du måste få chefen att förstå att du känner dig omotiverad utan att reta upp densamma. Här är de fyra bästa metoderna för att lyckas, enligt två experter.

Om du inte trivs på jobbet och känner dig oengagerad finns det fyra smarta metoder att tackla det genom att prata med chefen. Det skriver två experter – Thomas Chamorro-Premuzik, professor i affärspsykologi, och Lewis Garrad, organisationspsykolog – i Harvard Business Review.

Expertduon menar att det märkliga med just engagemang är att två personer med exakt samma bakgrund, färdigheter och roller kan visa totalt ett annorlunda engagemang för jobbet och därmed prestera väsentligt olika.

Ett lågt engagemang kan bidra till ökad personalomsättning, abseentism (du är där, men inte fokuserad på jobbet) och stress.

Det riktigt illavarslande är att enbart ett land som USA kostar bristfälligt engagemang landets ekonomi 500 miljarder dollar per år.

Generellt visar forskningen att dåligt ledarskap bidrar med 30 procent till ett bristfälligt engagemang. Problemet är att chefer är omedvetna då anställda är rädda att bli straffade om man visar sådana signaler.

Duon har identifierat 4 effektiva öppningar för att förmedla missnöje utan att få chefen att gå i taket.

1. Jag behöver din hjälp att nå min fulla potential
Understryker skillnaden mellan maximal prestation vad du kan göra och den typiska prestationen du vanligtvis gör.

2. Jag behöver en ny utmaning
Fångar vikten av lärande som drivkraft för engagemang. Människor som får chansen att lösa utmanande problem känner sig mer värdefulla och fullbordade, medan anställda som går på autopilot känner sig värdelösa.

3. Jag är inte säker på att den här rollen passar mig
Fokuserar på kritiska faktorn engagemang-jobb-prestation. Teorin går ut på att människor blir mer tillfredsställda och presterar bättre då de befinner sig i roller som ligger i linje med deras värderingar, intresse, stil och förmåga.

4. Jag finner jobbet så utmattande – kan du hjälpa mig?
Försiktig påminnelse om att chefer till stor del är ansvariga för den motivation man skapar hos anställda. Studier visar att det är vanligt med en ”smekmånadseffekt” i det att människor är exalterade första året och därefter sjunker motivationen.

Expertduon gör dock klart att ingen att dessa fyra öppningar har några garantier.
Chefer kan avfärda genom att skylla på anställda, vara oförmögna att hjälpa till och känna sig förnärmade.

Om du tror att chefen kommer att visa sådant beteende är det nog läge för Plan B.
Hjälper inte det så är det dags att röra på sig.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST