ANNONS

Transporterna avgörande för en levande landsbygd

Transporter behövs för att hela Sverige ska leva. Tyvärr står aktuella politiska beslut i vägen.

”Varje år ökar transportbehovet i hela landet, inte minst för att vår vardag ska fungera – för att ta oss till skola, jobb, arbete och fritidsaktiviteter. Vi gillar fler transporter, inte färre. Vi gillar det transportsmarta samhället.”

Det framhåller Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen. Han menar därför att regeringens "hela Sverige-satsning" inte är trovärdig om inte ett antal frågor som påverkar transportnäringens förutsättningar diskuteras.

”Sverige har bland världens högsta drivmedelsskatter. För människor utanför städerna är bilen avgörande för att klara av vardagen med att handla, åka till jobbet och skjutsa barnen till fritidsaktiviteter", säger Ulf Perbo. 

Inte bara drivmedelsskatten

Men det är inte bara drivmedelsskatten som kan tynga transporterna utan även den så kallade kilometerskatten som innebär att lastbilstransporter ska betala en extra skatt per kilometer.

”Kilometerskatten blir ytterligare en landsbygdsskatt genom att man beskattar transporter där inga alternativ finns och där problem som ska lösas (buller, trängsel och utsläpp) är närmast obefintliga. Regeringen vill att lastbilstransporter ska betala en särskild kilometerskatt ovanpå den mycket höga skatten på lastbilarnas drivmedel.”

Landsbygdsfamiljer straffas

Ulf Perbo menar även att familjer på landsbygden straffas genom det så kallade bonus-malus-system som regeringen vill införa.

”Bonus-malus-systemet innebär att familjebilar på landsbygden ska betala särskild skatt, medan bonusarna går till bilar som framförallt säljs i Stockholm", säger han. 

Det senaste året har debatten kring flygskatten hårdnat men trots det har nu regeringen fastslagit att inrikesflyget kommer att behöva betala flygskatt. Mattias Dahl, vd på Transportföretagen menar att det är fel sätt att nå klimatmålet på.

”Klimatmålet nås inte genom minskat resande utan genom företagens möjlighet till hållbar omställning. Flygskatten försvårar möjligheten för flyget att satsa på hållbara lösningar. Dessutom är flygskatten skadlig för landsbygden som är beroende av möjligheten till snabb kontakt med storstadsregionerna", säger Mattias Dahl. 

Förutsättning för välstånd

Mattias Dahl avslutar med att framhålla att en hållbar och konkurrenskraftig transportnäring är en förutsättning för vårt välstånd.

”En hållbar och konkurrenskraftig transportnäring stärker hela samhällsekonomin och är central för att skapa tillgänglighet med god kvalitet och för att bidra till utvecklingen i hela landet. Med rätt förutsättningar kommer branschen att kunna utvecklas mot ett transportsmart och hållbart Sverige, inkluderat både stad och landsbygd. Som transportnäringens samlade röst står vi beredda att konstruktivt bidra.”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST