ANNONS
Thomas Olsson, laborationschef, Absolut Vodka. Fotograf: The absolut company

Absolut vete på Skånes landsbygd

”Vi köper härdigt höstvete, som är rikt på stärkelse – idealiskt för vodkaproduktion och dessutom mindre belastande för miljön än vårvetet, som i högre grad används till bröd eftersom det har högre proteinhalt” säger Thomas Olsson, laborationschef på Absolut Vodka.

Höstvetet kräver mindre bevattning än vårvete, och för att få fram de önskvärde egenskaperna med mycket stärkelse och låg proteinhalt används också mindre gödning på åkrarna.

”I slutet av 90-talet började vi utveckla det vi kallar vårt ”Vetekoncept”, både för att få bönderna att producera det slags vete vi behöver, men också för att få en mer hållbar produktion” berättar Thomas Olsson.

Ställer krav på produktionen

Absolut Vodka ställer kvalitetskrav på produkten, förstås, men även på hållbarhetsprestandan. I konceptet finns restriktioner kring vilka bekämpningsmedel som kan användas, hur mycket som kan appliceras och metoder och tidpunkter för användning. Det finns även krav gällande användning av gödning, både för att minska övergödning och klimatavtryck, och för att få önskad kvalitet på vetet.

”Bönder som följer vårt koncept får ett visst pristillägg, och det ökar om vetet har högre stärkelsehalt eftersom vi då får bättre utbyte i produktionen” säger Thomas Olsson.

Vill främja biologisk mångfald

Kombinationen av krav och förväntningar, rådgivning och ekonomiska morötter har fått god effekt. Många av deras veteleverantörer är stolta och drivs själva av en önskan att ställa om till hållbara metoder. Det är inte ekologisk produktion, men Absolut Vodka vill nu ta ytterligare steg för att minska avtrycket från veteproduktionen. De ser nu över systemet för att hitta åtgärder för att främja biologisk mångfald och minska klimatavtrycket.

”Vi har ständiga samtal med våra bönder, med forskare och med andra experter för att hitta vägen framåt. Vi hade nyligen en sammankomst här hos oss där vi bjöd in våra intressenter för samtal om hur vi bäst ska utveckla vårt koncept. Det är ett ständigt pågående arbete”, säger Thomas Olsson.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant