Något dramatiskt händer just nu på SAS - vill få in 2 miljarder

SAS vill nu ta in 1,8 miljarder kronor genom en nyemission. 

SAS vill kunna göra en riktad nyemission av högst 66 miljoner stamaktier, motsvarande knappt 20 procent av antalet utgivna stamaktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"SAS styrelse har inte fattat något beslut om att utnyttja ett eventuellt bemyndigande, men önskar som ett led i utvärderingen av alternativa finansieringsformer ha möjlighet att fatta ett sådant beslut om marknadsförhållandena och andra förhållanden är gynnsamma", skriver bolaget.

Den eventuella emissionen görs för att minska flygbolagets finansieringskostnader.

SAS avser att kalla till extra bolagsstämma den 3 november med förslag till bemyndigande för styrelsen att kunna besluta om nyemissionen.
Huvudägarna förväntas stödja styrelsens förslag till bemyndigande.

I dag finns 330 miljoner stam- och 7 miljoner preferensaktier i SAS, som handlas till kurser om 27 respektive 542 kronor.

Sverige och Norge avstår - Danmark deltar
De tre staterna är huvudägare och äger i dagsläget cirka 17,2 (Sverige), 14,2 (Danmark) respektive 11,5 procent (Norge) av flygbolaget enligt det norska pressmeddelandet, och ägandet ligger i enbart stam- och inga preferensaktier. Den fjärde största ägaren, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, äger cirka 7,5 procent.

Huvudägarna har enligt SAS-pressmeddelandet åtagit sig att inte sälja aktier inom 90 dagar efter en eventuell nyemission, något som avspeglas i de statliga pressmeddelandena.

För Sveriges del meddelar Näringsdepartementet dessutom, vid sidan av att man inte kommer att sälja aktier i SAS på marknaden under en perioden om 90 dagar efter att aktier har tecknats i en nyemission av det skisserade slaget, att detta "dock längst" gäller "till bolagets årsstämma den 5 mars 2018".

Nyemissionen avser högst 66 miljoner stamaktier. Räknat på torsdagens stängningskurs 27 kronor (94 procent högre än vid senaste årsskiftet) motsvarar det ett kapitaltillskott på 1,8 miljarder kronor.

SAS börsvärde är 12,7 miljarder kronor, fördelat på 330 miljoner stamaktier värda 8,9 miljarder och 7 miljoner preferensaktier värda 3,8 miljarder.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST