Soptipps-el är fram­tiden

Againity gör el i liten skala från spillvärme och sopor.

I många byar i världen får man el från diesel­motorer, där 70 procent av energin går förlorad.

Againity kan producera mer el från spillvärmen, med en så kallad ORC-cykel. Den använder en organisk vätska som kokar vid lägre temperatur än vatten. Den värms till ånga och drivs genom en turbin som driver en generator som producerar el. På samma sätt kan man producera el från solvärme och geotermisk energi.

Againity producerar kraftverk i skalan 20 kW till 1 500 kW. Det är en tusendel av ett kärnkraftverk eller fossilkraftverk och även mycket mindre än en vindkraftpark eller en avfallsförbrännningsanläggning. Men det finns mycket plats även för småskalig elproduktion.

Againity

Gör: Minikraftverk
Hemvist: Norrköping
Vd: David Frykerås

Vid deponier, soptippar, avgår metan som är en stark växthusgas och en brandfara. Den kan nu samlas in och bli till el med Againitys teknik.

Även vid reningsverk avgår metan, som ofta facklas bort. Att ta till vara på denna gas för elproduktion med bolagets teknik ger en återbetalningstid på mindre än tre år, hävdar Againity. En sådan anläggning har nyligen installerats i Norrköping.

Varje anläggning är småskalig och containerbaserad. Det är en fördel på öar och avlägsna platser, men kan även ha fördelar när de är uppkopplade mot elnätet. Till skillnad från sol och vind ger denna teknik stadig produktion, och kan även balansera annan kraft genom att ge maximalt med el vid maximalt behov och lagra värme för sådana tillfällen.

DET HÄR ÄR E-PRIZE:
Innovationkraften hos svenska företag flödar i spåren på den närmast explosiva utvecklingen på energiområdet med ny klimatsmart teknik. Här presenterar vi de 9 finalisterna i kategorierna förnybar energi, energi­effektivisering och hållbara transporter till E-prize, Sveriges största energipris som Veckans Affärer delar ut tillsammans med EON. Det är nionde året som vi belönar de allra smartaste svenska energiinnovationerna.

Jury:
Lina Bertling Tjernberg, professor smart grid technology, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
Stefan Henningsson, senior adviser climate innovation, Världs­naturfonden, WWF
Anita Aspegren, avdelningschef: avdelningen för energieffektivisering, Energimyndigheten
Joakim Adgård, försäljningschef B2B, Eon
Per Olof Lindsten, digitalchef Veckans Affärer

RÖSTA!
Fram till E-prizefinalen den 11 oktober kan du rösta på din favorit till utmärkelsen "Folkets E-prize". Gå in på va.se/eprize och lägg din röst!

Varje dag presenterar vi en av våra 9 kandidater till E-Prize. Här kan du läsa mer om:
Swedish Box of Energy
Salt X
Ozonetech


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST