Göran Bolin, en av grundarna bakom Salt X

Salt X – svenskarna som lagrar energi med salt

Salt X är en av finalisterna i E-prize 2017.

Produkten har potential att reducera de globala koldioxidutsläppen med en tredjedel”, heter det om Salt X teknik för att lagra energi.

Rent konkret består Salt X produkt av ett vakuumrör som är varmt i ena änden för att ge värme och kallt i andra änden för att ta upp värme/ge kyla.

När en saltvattenlösning kokas till vatten och saltkristaller tas värme upp. När salt och vatten förenas avges värme.

SALT X

Gör: Batterier
Hemvist: Stockholm
Teknikchef: Karl Bohman

Unikt för Salt X är den nanostrukturerade matrisen som ser till att saltkristallerna varje gång får samma storlek. Stora saltklumpar ger långsam reaktionshastighet och är dåliga på att överföra värme.

Det är matrisen som gör det. Själva saltet kan vara av olika slag, och vätskan är inte alltid vatten.

Företaget är nu inriktat på tre segment, alla via partner som Vattenfall och Alfa Laval. Det man säljer är saltet och kunskapen.

I Europa finns 110 miljoner gaspannor för värme eller varmvatten. Det är lika vanligt i USA. Med Salt X-teknik kan de minska sin gasanvändning med 40–50 procent med hjälp av saltlager, på samma sätt som en värmepump: den kalla änden kan ta upp lågvärdig värme från uteluft.

Luftkonditioneringen i en lastbil drar 4 000 liter diesel per år för att driva kompressorn. Det behövs inte när kylan tas från motorns överskottsvärme via saltlagret.

I Kina är solvärme mycket vanligt. Med saltlager kan de ge 50 procent mer varmvatten, plus kyla för hotell, sjukhus eller kontor. 

En fabrik för solfångare med licensierade saltlager från Salt X ska starta norr om Shanghai under 2017. 

DET HÄR ÄR E-PRIZE:

Innovationkraften hos svenska företag flödar i spåren på den närmast explosiva utvecklingen på energiområdet med ny klimatsmart teknik. Här presenterar vi de 9 finalisterna i kategorierna förnybar energi, energi­effektivisering och hållbara transporter till E-prize, Sveriges största energipris som Veckans Affärer delar ut tillsammans med EON. Det är nionde året som vi belönar de allra smartaste svenska energiinnovationerna.

Jury:
Lina Bertling Tjernberg, professor smart grid technology, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
Stefan Henningsson, senior adviser climate innovation, Världs­naturfonden, WWF
Anita Aspegren, avdelningschef: avdelningen för energieffektivisering, Energimyndigheten
Joakim Adgård, försäljningschef B2B, Eon
Per Olof Lindsten, digitalchef Veckans Affärer

RÖSTA
Fram till E-prizefinalen den 11 oktober kan du rösta på din favorit till utmärkelsen ”Folkets E-prize”. Gå in på va.se/eprize och lägg din röst!

Varje dag presenterar vi en av våra 9 kandidater till E-Prize. Här kan du läsa mer om:
Swedish Box of Energy
Againity
Ozonetech


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST