7 välbetalda jobb för dig som hatar stress

Välbetalda och stressfria jobb? Ja, de finns faktiskt.

Många är vi som tänker oss att ett stressigt vardagsliv är en oundviklig, om än oönskad, konsekvens av att välja ett välbetalt jobb med goda karriärmöjligheter.

Men så är inte alltid fallet.

Business Insider har listat jobben där du inte tvingas välja mellan bra lön och ett stressfritt liv. Stressnivån mäts på en skala från 0-100, där en lägre ranking innebär mindre stress.

Här är 7 välbetalda yrken för den som inte gillar stress:

Kemist
Kemister arbetar bland annat med att utveckla teorier och metoder samt leda experiment, analysera och värdera data.

Stressnivå: 54
Snittlön: 41 200

Miljöskyddshandläggare
Miljöskyddshandläggare inspekterar och kontrollerar att lagar på miljöskyddsområdet följs. De undersöker och bedömer risker kopplade till olika aktörers påverkan på människa och miljö.

Stressnivå: 53
Snittlön: 35 900

Materialprovare
Materialprovare utför experiment av strukturer och kemiska sammansättningar av olika naturliga, syntetiska och sammansatta material vid forsknings- eller industrilaboratorium.

Stressnivå: 53
Snittlön: 43 200

Arkivföreståndare
Arkivföreståndare ansvarar för värdering, korrigering och hantering av olika former av register eller andra för framtiden värdefulla dokument.

Stressnivå: 52
Snittlön: 31 100

Berggrundsgeolog
Berggrundsgeologer testar och analyserar geologiska prover för att kunna kartlägga berggrunder, ofta inom ramen för prospektering.

Stressnivå: 50
Snittlön: 41 200

Byggingenjör
Byggingenjörer utför tekniskt arbete i samband med konstruktion och reparation av byggnader och anläggningar.

Stressnivå: 49
Snittlön: 36 900

Laboratorieassistent
Laboratorieassistenter assisterar forskare med underhåll av instrument, övervakning av experiment och observationer samt sammanställande av resultat.

Stressnivå: 47
Medellön: 31 900

 

Lönestatistiken är hämtad från SCBs lönedatabas.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST