11 välbetalda jobb för dig som hatar folk

Vill du ha bra lön men orkar inte med folk? Här är 11 välbetalda jobb som inte kräver hög social kompetens.

Det är mer regel än undantag med krav på god social kompetens i företagens platsannonser. Men vad händer med den som vill ha ett välbetalt jobb men hatar att umgås med andra? Här är listan över välbetalda yrken för dig som bara inte orkar med folk när du jobbar.

En databas från amerikanska arbetsmarknadsdepartementet rankar varje yrke på skala 0-100 hur mycket ett jobb kräver att man är i kontakt med andra samt om man måste trevlig mot omgivningen – något som kallas sociability. Ju lägre poäng desto mindre krav på kontakt med andra, skriver Business Insider.

Vi har valt ut 11 av dessa yrken som är åtminstone hyfsat välbetalda i Sverige, med genomsnittliga månadslöner baserat på SCB:s statistik över 2017 års löner.


Ekonom
Gör: Genomför forskning, förbereder rapporter eller formulerar planer för att adressera ekonomiska problem relaterade till produktion och distributionen av varor och tjänster eller valuta- eller skattepolicys.
Sociability: 57,5
Genomsnittslön: 35 400 – 46 000 kronor (nationalekonomer, makroanalytiker, redovisningekonomer med flera)

Matematiker
Gör: Undersöker grundläggande matematik eller användningen av matematiska tekniker på vetenskap, ledning och andra områden och löser problem inom olika områden genom att använda matematiska metoder.
Sociability: 58
Genomsnittslön: 58 000 kronor

Cell- och molekylärbiolog
Gör: Forskar och undersöker cellulära molekyler och organeller (cellers motsvarighet till organ) för att förstå cellfunktioner och dess organisation
Sociability: 60,5
Genomsnittslön: 38 800 kronor

Astronom
Gör: Observerar, forskar och tolkar astronomiska fenomen för att öka grundläggande kunskaperna eller tillämpa sådan information på praktiska problem.
Sociability: 60,5
Genomsnittslön: 45 300 kronor

Gruvarbetare som kör fordon
Gör: Kör diesel- eller eldrivna transportbilar i underjordiska gruvor för att flytta material till gruvbilar eller transportband.
Sociability: 64
Genomsnittslön: 39 900 kronor (för gruvarbetare överlag)

Flygtekniker
Gör: Diagnostiserar, anpassar, reparerar och gör översyner av flygplansmotorer och aggregat som hydrauliska och pneumatiska system. Området inkluderar både helikopter- och flygplansspecialister.
Sociability: 64
Genomsnittslön: 40 300 kronor

Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning
Gör: Bygger, installerar, testar och eller underhåller optisk eller fiberoptisk utrustning såsom lasrar, linser eller speglar genom att använda spektrometrar, interferometer eller annan relaterad utrustning.
Sociability: 64
Genomsnittslön: 34 100 kronor

Statistiker
Gör: Utvecklar eller tillämpar matematiska och statistiska teorier och metoder för att samla, organisera, tolka och summera numerisk data för att skapa användbar information.
Sociability: 64
Genomsnittslön: 41 000 kronor

Webbadministratör
Gör: Hanterar webbdesign, utrullning, utveckling och underhåll webbplatser och genomför tester för att kvalitetssäkra webbplatser och webb-baserade tillämpningar.
Sociability: 64,5
Genomsnittslön: 34 200 kronor

Geolog
Gör: Studerar sammansättning, struktur och andra fysiska aspekter av Jorden.
Sociability: 64,5
Genomsnittslön: 39 500 kronor

Finansiell analytiker
Gör: Utvecklar kvantitativa finansiella produkter som används för att informera individer eller finansiella institutioner som är involverade i att spara, låna, investera, låna ut eller hantera risk.
Sociability: 65
Genomsnittslön: 59 000 kronor


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST