ANNONS

Transportföretagen redo att bidra till det transportsmarta samhället

Transportföretagen står redo att aktivt bidra till det långsiktiga målet om en fossilfri fordonstrafik. Vägen dit går via ett transportsmart samhälle, inte ett transportsnålt.

”Vi vill se fler transporter, inte färre. Vi vill se ett transportsmart samhälle, inte ett transportsnålt. Ta till exempel flygskatten, den bidrar endast till att begränsa rörligheten, inte till att uppmuntra företagen till att satsa klimatsmart”, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

För att uppnå det transportsmarta samhället jobbar Transportföretagen för att förbättra villkoren för företagen inom transportnäringen, för att kunna utvecklas och för att ge utrymme för innovation och entreprenörskap.

”Innovation och entreprenörskap är nyckelord för ett företagsvänligt klimat i framkant. Det är inte politiker och beslutsfattare som skapar det transportsmarta samhället utan entreprenörerna. Det är entreprenörerna som kommer på de smarta lösningarna.”

Stefan Back är chef för hållbar logistik på Transportföretagen. Han framhåller att målet med att minska de klimatpåverkande utsläppen från trafiken är helt centralt, men att det inte får ske genom att minska den rörlighet i samhället som transporterna bidrar med.

”Transporterna är av grundläggande betydelse för vår ekonomi och för vårt samhälle. Rörligheten är vital för den inre marknaden och för befolkningens livskvalitet eftersom den ger frihet att kunna resa. Transporterna bidrar till ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Minskad rörlighet är inget alternativ.”

Regeringen talar om att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna. Det är en vällovlig målsättning, men välfärd kräver samhällsresurser som skapas av jobb, tillväxt och konkurrenskraft i näringslivets företag. Det långsiktiga målet om nollutsläpp från transportsektorn 2045 är möjligt att nå men det är bara om andra länder följer efter som det globala klimatet verkligen påverkas av våra svenska beslut, menar Stefan Back.

”Många åtgärder i omställningen mot fossilfri fordonstrafik kommer ta tid att få genomslag. Riksdagens beslutade etappmål om 70 procents minskning av klimatpåverkan från svenska transporter 2030 kan bli problematiskt att uppnå. Det är därför det är så viktigt att omställningen kan ske transportsmart, inom ramen för bibehållen rörlighet och konkurrenskraft. Transportföretagen står redo att aktivt bidra till det långsiktiga målet om en fossilfri fordonstrafik.”

För att uppmuntra och uppmärksamma branschen om hållbarhetsfrågan har Transportföretagen nyligen instiftat ett Hållbarhetspris.

”Det är hos företagen det händer, här finns entreprenörskap, vilja och innovation för att finna hållbara lösningar för det transportsmarta samhället. Det vill vi premiera och lyfta fram”, avslutar Transportföretagens vd Mattias Dahl.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.