Ekonomen: Glöm skattehöjningar – ISK borde skrotas helt och hållet

Regeringen ska höja skatten på populära sparformen ISK, men ekonomiprofessorn tycker att den borde skrotas helt och hållet.

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att höja schablonskatten på den populära sparformen ISK. Förslaget har kritiserats för att straffa sparande, och Liberalerna har kontrat med att skatten snarare borde sänkas.

Men en ekonomiprofessor tycker att ISK borde avskaffas helt och hållet.

”Oavsett kritikens bärkraft är det besynnerligt att så få uppmärksammar det faktum att ISK är en sparform som skapar oreda i svensk kapitalbeskattning och därför borde avskaffas helt”.

Det skriver Daniel Waldenström, professor i ekonomi som är verksam vid IFN och Paris School of Economics, på ekonomibloggen Ekonomistas.

”En första oönskad effekt är att ISK har blivit en omotiverat skattegynnad sparform. Schablonskatten har hittills varit väldigt låg på grund av den låga statslåneräntan. Men även med en högre ränta kommer den effektiva skatten på ISK-inkomsten att vara låg.”

”För det andra kännetecknas aktierna och fonderna som får finnas i ISK av en form av passivt ägande. Aktivt ägande missgynnas därmed i praktiken.”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST