Fotograf: Edward Stojakovic/Flickr, Jonas Ekströmer/TT

Klart: Nordea flyttar från Sverige

Nordea Banks styrelse beslutade vid sitt möte idag den 6 september att inleda en flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland. Det framgår av ett pressmeddelande. 

"All verksamhet på hemmamarknaderna i Norden förblir oförändrad, och ur ett kundperspektiv blir det inga förändringar i vår dagliga verksamhet. Vi räknar med att endast ett begränsat antal medarbetare påverkas av flytten, och Nordea fortsätter att vara en stor skattebetalare på alla sina fyra hemmamarknader", skriver banken. 

Nordea framhåller att flytten till Finland innebär att moderbolagets säte kommer att vara i ett land som är medlem av EU:s bankunion, vilket innebär att banken omfattas av samma regelverk som jämförbara europeiska banker, med en konsekventare tillämpning och därmed mer jämlika förutsättningar.

"Styrelsens beslut att inleda en flytt av moderbolagets säte till Finland är resultatet av sex månaders noggrann utredning och analys av de konkurrensvillkor och utmaningar som Nordea har att förhålla sig till."

"Vi ser flytten som ett viktigt strategiskt steg när det gäller att placera Nordea på jämbördig fot med jämförbara europeiska banker. De jämlika förutsättningar och förutsägbara regelverk som EU:s bankunion kan erbjuda främjar, anser vi, våra kunders, aktieägares och medarbetares intressen", säger Björn Wahlroos, styrelseordförande i Nordea Bank.


"Vi fortsätter att skapa värde för alla kunder, eftersom vi tänker hålla fast vid samma nordiska verksamhetsmodell som vi har idag. Vi håller helhjärtat fast vid vårt engagemang på alla våra nordiska hemmamarknader, och ser fram emot att fortsätta ta fram starka produkter och lösningar för våra kunder och bidra till samhället och ekonomin i Norden", säger Casper von Koskull, vd och koncernchef för Nordea Bank.

Resolutionsavgifterna och avgifterna till insättningsgarantin för 2018 väntas öka med 60 till 200 miljoner euro jämfört med 2017. 2019 väntas avgifterna vara 60 till 150 miljoner euro högre än under 2017. Det slutliga utfallet beror bland annat på exakt när flytten sker. Nordea räknar med att nuvärdet av resolutionsavgifterna, insättningsgarantierna och andra övergångsregler blir positivt med omkring 1,0 till 1,1 miljarder euro. 

På kapitalsidan skiljer sig regelverken åt i nuläget, men det är för tidigt att säga hur de samlade kapitalkraven för Nordeakoncernen påverkas av flytten av moderbolagets säte. Nordea avser att hålla fast vid sin kapital- och utdelningspolicy. Nordeas fokus på att bibehålla sin affärsmodell och kreditbetyget AA påverkas inte.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.