10 jobben med högst löner i Sverige

Vad ska du jobba med för att tjäna pengar i Sverige 2017? Här är den senaste topplistan.

100 000 kronor.

Det är skillnaden i genomsnittslöner mellan de högst och lägst betalda yrkena i SCB:s lönestatistik. Yrken som bankchefer, verkställande direktörer och specialistläkare tillhör de mest välbetalda – medan hemservicepersonal, kafébiträden och bärplockare hamnar i andra änden av skalan.

”Det finns ingen rimlighet i att det är så stora skillnader. Vi ser även att utvecklingen går åt fel håll med ett ökat lönegap och det är oroande”, säger Lasse Thörn, chef över enheten för avtalsfrågor på LO till Dagens Industri.

Det är ett stort glapp bara mellan det högst- och näst högst avlönade yrket; högre chefer inom bank, finans och försäkring tjänar i snitt cirka 30 000 kronor mer per månad än tvåan på listan – mäklare inom finans.

Kvinnor som grupp tjänar i genomsnitt 88 procent av vad männen tjänar. En del av lönegapet kan förklaras med skillnader på utbildningar och arbetstid, samt vilka delar av arbetsmarknaden män och kvinnor är verksamma. Men när hänsyn tas till dessa skillnader får kvinnor fortfarande fem procent lägre löner än män för samma jobb, enligt SCB.

Ålder spelar också roll; åldersgruppen 45 till 54 tjänar mest, medan medellönen är lägst för dem som är 18-24 år. Generellt sett ökar lönenivåerna ju mer utbildning du har.

Det här är de 10 bäst betalda jobben i Sverige:

Yrke Medellön i kronor före skatt
Chefer inom bank, finans och försäkring, högre nivå 120.400
Mäklare inom finans  91.300
Specialistläkare  75.000
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.  74.500
Verkställande direktörer m.fl.  72.100
Forsknings- och utvecklingschefer, högre nivå  71.800
Ekonomi- och finanschefer, högre nivå  69.800
Chefer inom bank, finans och försäkring, lägre nivå  66.700
Försäljnings- och marknadschefer, högre nivå  66.500
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, högre nivå  65.200


Källa: SCB:s lönestatistik baserad på 2016 års löner.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST