Kontorsjobbare, lokförare och fotomodeller ligger illa till.

101 svenska jobb som snart försvinner – och aldrig återvänder

Vilka yrken kommer försvinna först från Sverige när robotarna tar över?

”Sverige är ännu mer känsligt för datorisering än USA. 53 procent av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik under de kommande två decennierna, mot 47 procent i USA.”

”Det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige påverkas.”

Det skriver Stiftelsen för Strategisk forskning i rapporten "Vartannat jobb automatiseras inom 20 år" – som undersöker hur robotiseringen kommer påverka den svenska arbetsmarknaden.

Sverige har fortfarande fler industrijobb än USA som kan komma att automatiseras. De största riskgrupperna är yrkena kassapersonal, försäljare och maskinoperatörer enligt rapporten.

Samtidigt finns det vissa yrken som beräknas klara sig ganska bra.

”Yrken som kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala, och omtanke om andra människor har lägst sannolikhet att ersättas. Skogsmästare, präst och speciallärare hör till de grupper som löper minst risk.”

I rapporten listas jobben som är mest sannolika att försvinna på grund av robotisering under de kommande 20 åren. Här är 101 svenska yrken, rankade utefter de som löper störst risk att försvinna när robotarna tar över jobben.

 1. Fotomodeller m.fl. 98,0%
 2. Bokförings- och redovisningsassistenter 97,0%
 3. Maskinoperatörer, trävaruindustri 97,0%
 4. Biblioteksassistenter m.fl. 96,6%
 5. Kassapersonal m.fl. 95,3%
 6. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 95,0%
 7. Övriga maskinoperatörer och montörer 94,8%
 8. Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 94,4%
 9. Torg- och Marknadsförsäljare 94,0%
 10. Övrig kontorspersonal 94,0%
 11. Renhållnings- och återvinningsarbetare 93,0%
 12. Kontorssekreterare och dataregistrerare 92,2%
 13. Montörer 91,4%
 14. Maskinförare 90,2%
 15. Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 89,8%
 16. Lokförare m.fl. 89,6%
 17. Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 89,3%
 18. Processoperatörer vid stål- o metallverk 89,0%
 19. Köks- och restaurangbiträden 88,6%
 20. Storhushålls- och restaurangpersonal 88,4%
 21. Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 87,9%
 22. Smeder, verktygsmakare m.fl. 87,1%
 23. Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 87,1%
 24. Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 86,8%
 25. Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 86,2%
 26. Processoperatörer, kemisk basindistri 85,0%
 27. Grovarbetare inom bygg och anläggning 84,8%
 28. Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 84,1%
 29. Processoperatörer, glas och keramiska produkter 83,3%
 30. Agenter, förmedlare m.fl. 81,7%
 31. Däckspersonal 81,2%
 32. Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 81,1%
 33. Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 80,6%
 34. Fordonsförare 80,1% 614 skogsbrukare 79,8%
 35. Lager- och transportassistenter 78,8%
 36. Brevbärare m.fl. 78,6%
 37. Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 78,4%
 38. Godshanterare och expressbud 77,9%
 39. Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 76,8%
 40. Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 75,7%
 41. Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 75,5%
 42. Processoperatörer, trä- och pappersindustri 75,0%
 43. Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 74,6%
 44. Grafiker m.fl. 74,5%
 45. Kundinformatörer 73,4%
 46. Byggnads- och anläggningsarbetare 73,0%
 47. Gruv-, bergarbetare och stenhuggare 72,2%
 48. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 71,2%
 49. Övriga servicarbetare 71,1%
 50. Handpaketerare och andra fabriksarbetare 70,3%
 51. Biomedicinska analytiker 68,7%
 52. Maskin- och motorreparatörer 66,7%
 53. Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 65,5%
 54. Säkerhetspersonal 65,4%
 55. Städare m.fl. 64,4%
 56. Driftmaskinister m.fl. 63,7%
 57. Djuruppfödare och djurskötare 63,4%
 58. Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 63,4%
 59. Fiskare och jägare 62,4%
 60. Resevärdar m.fl. 62,3%
 61. Växtodlare inom jordbruk och trädgård 61,1%
 62. Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 57,2%
 63. Ingenjörer och tekniker 56,4%
 64. Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 50,4%
 65. Garvare, skinnberedare och skomakare 50,3%
 66. Byggnadshantverkare 49,5%
 67. Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 46,2%
 68. Finmekaniker m.fl. 42,4%
 69. Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 40,5%
 70. Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 37,2%
 71. Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 36,6%
 72. Industrirobotoperatörer 36,0%
 73. Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 35,8%
 74. Vård- och omsorgspersonal 34,1%
 75. Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 33,0%
 76. Piloter, fartygsbefäl m.fl. 32,1%
 77. Datatekniker och dataoperatörer 30,2%
 78. Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 29,0%
 79. Samhälls- och språkvetare m.fl. 25,5%
 80. Administratörer i offentlig förvaltning 23,0%
 81. Administratörer i intresseorganistationer 23,0%
 82. Chefer för särskilda funktioner 23,0%
 83. Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 22,8%
 84. Fysiker, kemister m.fl. 21,4%
 85. Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 18,9%
 86. Matematiker och statistiker 17,7%
 87. Poliser 13,9%
 88. Drift- och verksamhetschefer 13,0%
 89. Andra lärare och instruktörer 13,0%
 90. Chefer för mindre företag och enheter 12,1%
 91. Dataspecialister 11,7%
 92. Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 11,2%
 93. Jurister 8,0%
 94. Gymnasielärare m.fl. 6,4%
 95. Hälso- och sjukvårdsspecialister 6,0%
 96. Grundskollärare 5,6%
 97. Förskollärare och fritidspedagoger 5,2%
 98. Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 4,9%
 99. Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 3,0%
 100. Psykologer, socialsekreterare m.fl. 3,0%
 101. Pastorer 2,5%

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST