Slå knockout på jobbintervjun genom att svara rätt på frågorna som räknas.

Det är bara 4 frågor som spelar roll på jobbintervjun – så svarar du på dem

Det är bara 4 frågor som räknas på jobbintervjun - då gäller det att svara med tungan rätt i mun.

En jobbintervju kan omfatta alla möjliga sorters frågor – men det är bara fyra som egentligen räknas, förutsatt att du har de meriter och den kunskap som krävs för att kunna utföra jobbet.

Det skriver David Walker, vd på bostadssajten Triplemint, i en kolumn i Inc Magazine. Han har intervjuat kring 1 000 kandidater för olika positioner, och har baserat på den erfarenheten identifierat vilka frågor som säger mest om kandidaten.

1. Hur påverkades du av arbetsplatskulturen på ditt förra jobb?
"Att få kandidater att prata om sin föregående arbetsgivare kan avslöja mycket", skriver Walker.

Här gäller det att visa att du förstår vad arbetsplatskultur är, vikten av det, samt hur du påverkas. Om det är något som inte fungerat på ditt tidigare jobb kan det vara värt att samtidigt peka på positiva aspekter, istället för att helt förkasta företaget som arbetsplats. Det är också viktigt att visa hur du bidrar till en stark arbetsplatskultur.

2. Beskriv egenskaperna för den bästa chef du någonsin haft
Föredrarm du en väldigt direkt chef som tycker att prestation är viktigt rätt ledarskap, eller en ledare som lägger tyngdpunkt på kommunikation och sociala färdigheter? Frågar sig David Walker.

Ditt svar på den här frågan bör tydliggöra för rekryteraren vad som motiverar dig. Ditt svar är också en bra möjlighet att visa på självinsikt kring hur du fungerar på arbetsplatsen.

3. Beskriv hur du har hanterat en konflikt med en kollega
”Vi människor tenderar att vara mer öppna och ärliga när vi drar oss till minnes en särskild händelse, än när vi beskriver våra egna karaktärsdrag” skriver David Walker.

Den här frågan är också ett sätt för dig att visa på självinsikt – konflikter på en arbetsplats är ofrånkomliga, men det är viktigt att du visar arbetsgivaren att du är en person som det går att jobba tillsammans med, och som är inriktad på att lösa problem.

4. Vilken typ av feedback förväntar du dig, och hur ofta?
”Ser du på feedback som en HR-formalitet en gång om året, eller som en del av att ständigt växa och förbättras?” Skriver David Walker.

Hur du ser på feedback avslöjar en hel del om dina förväntningar, och huruvida det är viktigt för dig att växa. Ge signaler på att du är villig att få regelbunden feedback, samt att det för dig är en integrerad del av att bidra och få företaget att växa.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST