Fotograf: Fredrik Sandberg/TT

"Han uppfann en egen strategi - som fick pengarna att växa flera hundra gånger"

Thomas Rowe Price Jr uppfann en egen börsstrategi som gjorde att han kunde checka ut ur marknaden med ett osannolikt facit, skriver Mats Larsson.

Thomas Rowe Price Jr är känd som tillväxtstrategins fader. Bakgrunden till hans fokus på vinsttillväxt var att han var rädd att inflationen skulle göra realavkastningen på långsammare växande bolag alltför dålig.

Inspirerad av de framgångsrika entreprenörer som behållit sitt ägande över åren utvecklade Price sin strategi. Disciplin, metodisk konsistens och fundamental analys blev basen för hans framgångar.

Price letade efter bolag i fält där nya typer av produkter, nya tekniker eller förändringar i konsumentbeteenden gav potential men där konkurrensen ändå inte var mördande. Han analyserade strukturella sociala, politiska och ekonomiska trender och försökte se förändringar före den stora massan.

Mats Larsson

Mats Larsson är ansvarig för aktieanalysen av svenska små och medelstora bolag på Swedbank. Tidigare har han bland annat varit förvaltare och analytiker på en rad kapitalförvaltare och tillsammans med tre finansvänner är han grundare av siten investingbythebooks.com som recenserar finanslitteratur.

I ett första skede gjordes en bred investering i ett antal till ett investeringstema relaterade bolag och sedan, efter en djupare analys, flyttades pengar över till den mest lovande aktien i gruppen. Strategin var att investera tidigt i utvecklingen, behålla aktierna så länge vinsterna var tydligt växande och sedan sälja när tillväxttakten började avta. Tillfälliga avmattningar i tillväxttakten på grund av temporära problem eller konjunktursvängningar fick inte Price att sälja så länge den underliggande trenden bedömdes som intakt.

En långsiktig förväntad framtida trendmässig vinsttillväxt på minst 10 procent per år var ett grundkrav för en investering. Högt upp på checklistan fanns vidare en bedömning av ledningens förmåga. Management måste vara handlingskraftigt, visionärt, förstå ekonomiska och sociala trender och väl avvägt satsa på forskning och utveckling utifrån detta. Stabilitet i den historiska vinstökningen, industriledarskap och olika typer av konkurrensfördelar var också viktiga urvalskriterier.

Price letade efter välskötta bolag med god avkastning på eget kapital. Bolagen skulle, i jämförelse med respektive bransch, ha låg skuldsättning för att kunna klara sig även under sämre tider. Låg skuldsättning gav också en riskminimering för investeraren ifall han skulle komma att missa att sälja aktierna innan tillväxten saktade ner.

Price var ingalunda köpare av aktier till vilket pris som helst. Att köpa tillväxtbolag är ändå i viss mån en chansning på att vinsttillväxten kommer att lyfta vinstnivån i framtiden. Med ett alltför högt pris har man redan från start försämrat sina odds att investeringen kommer att motivera sin plats i portföljen. Detta då avkastningen på grund av prisnivån kanske inte blir tillfredsställande även om bolaget faktiskt lyckas öka vinsterna. Vid köptillfället skulle p/e-talet inte vara högre än marknaden generellt och inte heller över bolagets genomsnittliga p/e-tal de senaste fem åren.

För att få god avkastning måste en investerare enligt Price ha en lång framförhållning plus ett tålamod med investeringarna utöver det vanliga. Exakt när genombrott för bolag ska ske är alltid svårt att identifiera då förändring ibland sker gradvis och ibland stötvis i oregelbundna vågor. Om ett bolag inte längre uppfyller köpkriterierna skall det dock säljas. Främst bevakades hållbarheten i tillväxttrenden. Antalet köpare av en tillväxtaktie utan tillväxt är ytterst få.

När Price på 1970-talet lämnade aktiemarknaden kunde hans personliga portföljer uppvisa en genomsnittlig avkastning på 15,9 procent per år under hela 39 år. Det är tillräckligt för att en initial insats på till exempel 10 000 kronor ska bli 3,2 miljoner kronor.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.