Fotograf: Andy Morales/Flickr, Carlos Pacheco/Flickr

8 saker som får folk att sluta gilla dig direkt

Vill du bli omtyckt? Sluta med de här sakerna, enligt forskare.

Här är 8 vanliga beteenden, som forskning visar kan få folk att sluta gilla dig – listade i Business Insider.

Du delar för många bilder på Facebook
En studie från Birmingham Business School 2013 fann att dina verkliga bekantskaper kan skadas av att publicera för många bilder på Facebook. Vänner gillar inte att se för många bilder på släktingar, och släktingar vill inte se för många bilder på vänner, enligt studien.

Du delar med dig av något väldigt personligt tidigt i en bekantskap
En studie ledd av Susan Sprecher på Illinois State University visar att om du delar med dig av något alldeles för personligt i ett tidigt skede av en bekantskap riskerar att göra dig mindre omtyckt.

Du ställer för många frågor utan att berätta något om dig själv
Samma studie visar även att interaktioner där båda parter delar med sig är det bästa sättet att skapa tillit och bli omtyckt på – snarare än att bara ställa frågor och fokusera på sin motpart.

Du har för många, eller för få, Facebook-vänner
Kring 300 vänner på Facebook är perfekt för att bli omtyckt, enligt en studie från Michigan State University samt en studie från New Pew Research Center.

Du visar inte dina känslor
En bra strategi för att få folk att gilla dig är att öppet visa dina känslor, snarare än att trycka ned dem. Det har forskare på University of Oregon kommit fram till i en studie från 2016.

Du beter dig för vänligt
När forskare på Washington State University och Desert Research Institute genomförde en studie 2010 fann de att de deltagare som uppvisade mest altruism i försöket faktiskt blev impopulära – då de andra deltagarna antingen kände att det fick dem själva att känna sig otillräckliga, eller misstänkte att de som agerade osjälviskt i själva verket hade en hemlig agenda.

Du name-droppar
Name-dropping får dig att både verka mindre kompetent samt bli mindre omtyckt, enligt forskare på University of Zurich – som genomförde en studie på det temat 2009.

Du blir för nervös
Forskare på Monell Chemical Senses Center fann att deltagarna i deras studie reagerade negativt när de iakttog, och kände lukten av, personer som var svettiga av stress – jämfört med personer som inte visade några tecken på stress.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST