"Sluta blunda och hoppas - det här måste du göra för att slå marknaden"

För att lyckas bättre än andra bör man göra något annorlunda än alla andra, skriver Mats Larsson.

Jag anser att varje investerare själv måste forma en teori om hur aktiemarknaden fungerar. Varför? Svaret är att det man gör bör hänga ihop. Många investerare har ingen investeringsfilosofi. Istället väljer de en metodik som fungerar för andra för tillfället och överger den när den inte längre ger bra resultat.

Därmed ligger de alltid steget efter. Många förvaltningsbolag saknar även de en filosofi och försöker istället lösa den gordiska knuten genom att anställa smarta personer, ge dem bra incitament och hålla tummarna.

För att som placerare på aktiemarknaden slå index måste man ha en hållbar konkurrensfördel mot andra investerare. Man kan här antingen välja vägen att göra som de flesta andra men att försöka göra det bättre än dem. Det är svårt och får dock allt som oftast konsekvensen att man får samma resultat som alla andra.

Mats Larsson

Mats Larsson är ansvarig för aktieanalysen av svenska små och medelstora bolag på Swedbank. Tidigare har han bland annat varit förvaltare och analytiker på en rad kapitalförvaltare och tillsammans med tre finansvänner är han grundare av siten investingbythebooks.com som recenserar finanslitteratur.

Man kan också välja att gå sin egen väg. Om man väljer att göra något annorlunda bör detta bygga på något. Om man inte har lyckats fundera ut vilken fördel man har gentemot andra investerare har man sannolikt ingen.

Om man inte har en investeringsfilosofi hur ska man då utveckla en metodik där man kan ha en fördel mot andra? På vad ska man basera regler för vilka aktier man ska titta på respektive inte titta på? Vad reglerar när man ska köpa och när man ska sälja?

Om man inte klargjort sin investeringsmetodik hur ska man då i en stressig vardag kunna bedöma om en potentiell investering är bra eller ej? Det alternativ som återstår blir ofta att få idéer från till exempel chattsidor. Risken blir då återigen att man bara lyssnar på alla runt omkring sig och får samma avkastning som alla andra.

Man bör försöka klargöra hur man anser att marknaden fungerar, varför aktier rör sig, vilka misstag investerare i gemen gör och hur dessa kan utnyttjas. Därefter måste man fundera på vad det man kommit fram till betyder för hur en bra investering ser ut. För att kunna allt detta krävs dels att man samlar erfarenheter och data, dels att man ärligt analyserar dessa. Med en genomtänkt och logiskt konsistent process får man en stabil grund att stå på när man investerar.

Har man gjort sin hemläxa bör man ha skaffat sig en förståelse för att alla strategier har perioder av dålig avkastning. En illa genomtänkt investeringsfilosofi leder till en process som bygger på lös grund och det ökar risken för långsiktigt sämre avkastning då man riskerar att byta inriktning vid fel tidpunkter.

Men inte heller en väl underbyggd filosofi kommer att hjälpa dig om du inte har disciplin och tålamod. Man kan jämföra med fullföljandet av en diet. De flesta förstår nyttan men det är inte lika lätt att i praktiken hålla sig på den smala vägen.

Den inriktning som en investerare väljer måste passa den psykologiska profil han själv har. Självkännedomen gäller inte bara var en investerare har sina konkurrensmässiga fördelar utan också faktorer som risktolerans, portföljstorlekens påverkan och tidshorisont. Eftersom ingen människa är lik den andra finns det givetvis inte heller någon enskild filosofi som passar bäst för alla.

Att över tiden slå index på aktiemarknaden är extremt svårt men också något som ger stora resultat om man klarar av det. För att lyckas bättre än andra bör man göra något annorlunda än alla andra. Man måste ha någon form av investeringsfilosofi som ger en konkurrensfördel.

Att hoppas är ingen strategi.

Följ dina aktier i realtid på VA Finans.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST