ANNONS

Arbetsplatskultur slår alltid strategi

Genom att fokusera på ”experience design” kan företag öka livskvaliteten hos både medarbetare och kunder. 

I den globala serviceleverantören Sodexos senaste trendrapport handlar en av de tio arbetsplatstrenderna om att omdefiniera upplevelsen av arbetsplatsen. Det som kallas "experience design".

Rachel Permuth är global chef för utveckling av arbetsplatstjänster och har en doktorsexamen i beteendevetenskap. Hon menar att experience design i grund och botten handlar om att se till människors behov och att bygga lösningar efter arbetsplatskulturen.

Lösningarna anpassas efter både befintliga anställda och den nya generationen som kommer med helt andra krav. Insikten är dock den samma: det är de små irritationsmomenten i de anställdas liv som gör att stressnivåerna rusar i väg.

Sodexo:

Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Företaget erbjuder ett omfattande utbud av servicetjänster.

Läs mer här. 

I samband med att Sodexo flyttade huvudkontoret till nya lokaler i Solna i början av 2016 fick man möjlighet att själva implementera en ny och modern aktivitetsbaserad kontorslösning, där ingen har en egen arbetsplats.

"Vi utgick från tre fokus: Människa, plats och teknologi, där människan kommer först. Det innebär att vi har ett tjänsteutbud som stöttar de anställda. Vi har till exempel satsat på teknisk support på plats, concierge-tjänster och lättillgängliga fika- och måltidslösningar", berättar Katrin Andreasson som är kundansvarig och har arbetat med att organisera verksamheten i samband med flytten.

Resultatet av implementeringen till Sodexo Nordic House lät inte vänta på sig. Efter flytten har de anställdas totala nöjdhetsgrad gått från 77 till 93 procent. Upplevelsen av effektivitet har ökat med nära 10 procent.

"Vi har hittat en metod som fungerar för oss där vi är 100 procent flexibla. Det är inte något som fungerar för alla typer av företag men det passar oss och vår kultur väl", säger Katrin Andreasson.

Resultaten från Sodexo Nordic House stämmer väl överens med forskning på området.

"Man kan se att nöjdhetsgraden går upp, man får lägre frånvaro, människor är generellt sett mer avslappnade och blir mer produktiva. En annan sak som händer är att en positiv bild av företaget sprids", berättar Rachel Permuth.

Genom att sätta människor i fokus vill Sodexo förenkla för både anställda och kunder och på så sätt bidra till ökad livskvalitet. Det kan handla om allt från möjligheten att kunna få hjälp med tvätt, städning eller andra livspraktiska frågor, till hur arbetsplatsen är designad med olika zoner som främjar antingen koncentration eller kommunikation.

"På arbetsplatser pågår en ständig kamp mellan kultur och strategi. Kulturen vinner varje fight. Människors behov är universella men lösningarna kan skilja sig åt beroende på verksamhet, ålder och mål. Ju bättre vi förstår och känner till behoven och tar tillvara på feedback, desto bättre kan vi understödja en ökad livskvalitet med bra och relevanta servicelösningar", avslutar Rachel Permuth.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST