ANNONS

Ökad sårbarhet och nya EU-regler ställer tuffa krav på cybersäkerhet och integritet

Dataintrång, driftsstopp och avancerade IT-bedrägerier – under de senaste åren har samhället blivit alltmer sårbart när det gäller cybersäkerhet.

Nu måste fler myndigheter, företag och styrelser förstå och ta sig an de digitala utmaningarna och hitta mer säkra lösningar. Det menar Göran Olofsson, chef för EIT Digital i Sverige, som driver och levererar digital innovation i Europa.

"Det är väldigt få som jobbar så medvetet med att lösa dessa utmaningar som vi och vi har många lösningar på gång", säger Göran Olofsson.

EIT Digital är en europeisk organisation för öppen innovation och entreprenörskap vars mål är att stödja och främja den digitala omställningen i Europa. Ett av de strategiska områden man har valt att fokusera på, Digital Infrastructure, syftar till att förbättra och förstärka cybersäkerhetslösningar, säkra molntjänster och säkra plattformar för Internet of Things.

EIT Digital är en ledande europeisk organisation inom öppen innovation med 130 framstående storföretag, SMF, start-ups, universitet och forskningsinstitut i Europa som partners. Vi investerar i strategiska områden för att accelerera forskningsresultat baserade på digitala teknologier till marknaden samt främja entreprenörskap och ledarskap i Europa.

Lär mer om EIT Digital här

Följ oss på Twitter: @EIT_Digital

EIT Digital i Almedalen: "How can we assure digital trust in the connected data driven world?", 4 juli kl.15-16, Kronstallgränd 4 (Trädgården).

"Europa blir mer och mer beroende av IT-kommunikation. Det skapar väldigt många nya bra värden och mer effektivitet, men samtidigt blir vi mer sårbara och känsliga. För några år sedan angreps till exempel de ungerska elnäten och vi har sett flera driftsstopp som drabbat både banker och myndigheter. Vi tror på större samarbete inom Europa för att säkerställa pålitlig digital infrastruktur. Man kan inte göra säkra affärer om man inte säkrat sina uppkopplade enheter", säger Göran Olofsson och fortsätter.

"Nästa år börjar den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. Den är till för att skydda medborgarna så att digitala tjänsteoperatörer inte får dela information om användaren för andra syften, till exempel till försäkringsbolag. Alla måste respektera den nya lagen och garantera att man inte bryter mot integriteten. Det är en allmän fråga som vi också måste öka medvetenheten om".

Han menar vidare att det är få som jobbar så medvetet med att lösa dessa utmaningar som EIT Digital gör. Eller som arbetar med både innovation, affärsutveckling och utbildning för att driva på lösningarna. Svenska myndigheter och företag måste hitta lösningar som är robusta, utvecklingsbara och följer EU:s regelverk. Just nu har Europa en chans att sätta dagordningen för standards och plattformar som kan säkra konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, avslutar Göran Olofsson.

Om GDPR
Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation), allmänna dataskyddsförordningen, innebär att EU-länder och företagare har skyldighet att följa regler och restriktioner för att skydda medborgare från IT-intrång. Böter som uppstår vid brott mot reglerna är betydande. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och kommer då att ersätta personuppgiftslagen.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST