Fotograf: Janerik Henriksson/TT

Regeringen avslöjade just en rejäl skattesänkning

Plötsligt kommer regeringen med en ordentlig skattesänkning.

Finansdepartementet tänker remittera en promemoria med förslag avseende skatteregler för företag.

Det mest anmärkningsvärda är förslaget om en sänkning av bolagsskatten till 20 procent, från nuvarande 22 procent. Det avslöjar finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund i en debattartikel i Dagens Industri.

Bakgrunden till promemorian grundar sig i att man å ena sidan vill förstärka konkurrenskraften samtidigt som man vill få en ändring på hur företagsfinansieringen går till. För närvarande bedöms den gynna lånat kapital framför finansiering med eget kapital.

I promemorian som skickas in under tisdagen vill regeringen utöver den sänkta bolagsskatten också föreslå att det införs en generell regel för begränsning av ränteavdrag i företagssektorn. På så vis uppges man kunna öka den skattemässiga neutraliteten mellan olika finansieringsformer.

Övriga förslag avser nya skatteregler vid finansiell leasing, nya så kallade hybridregler, ett primäravdrag för hyreshus och att ränteavdragsbegränsningsreglerna snävas in. 

”Sammantaget är förslagen fullt finansierade och innebär ett mer förutsägbart verk. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018”, skriver Magdalena Andersson och Per Bolund.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST