De ska göra svenskarna till välbetalda kodare på 3 månader – ”du behöver inte gå 5 år på KTH för att kunna jobba med IT”

"Du behöver inte gå 5 år på KTH för att kunna jobba med IT" säger kodarduon som nu ska ge svenskar IT-kompetens på 3 månader.

Efter att ha snabbutbildat 250 svenska tjejer inom programmering i Barcelona och London och dessutom internutbildat ytterligare 250 på olika företag tar initiativtagarna, Hanna Pettersson och Sandra Hindskog nästa steg. Nu drar man igång Technigo - en 3 månaders lång popup-utbildning i webbprogrammering där både killar och tjejer bjuds in.

"It-kompetens behövs överallt idag och Arbetsförmedlingen räknar med en brist på 60 000 personer redan 2020", säger Hanna Pettersson, som är medgrundare till pop-up-skolan Technigo.

Första kursen drar igång i ett magasin vid Långholmen i slutet av oktober. Går allt väl är planen att det ska poppa upp pop-up-kurser lite överallt.

"Dels vill vi testa konceptet med popup-skolor, dels är teknikutvecklingen så snabbrörlig nu att vi vill kunna befinna oss där kompetensbehovet finns och vara snabbrörliga och därför startar vi detta i ett boot camp format."

Hanna Pettersson har själv en bakgrund från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.
Den första Technigo-kursen riktar sig framförallt till personer som redan är yrkesverksamma och behöver vidareutveckla sin kompetens inom IT eller kanske skifta den.

"Du behöver inte gå 5 år på KTH för att kunna jobba med IT, utan tanken är att vi ska utbilda personer som ska kunna jobba som juniora utvecklare. Under vårt testprojekt ligger fokus på webbprogrammerare, men det råder egentligen brist på alla kategorier inom IT."

Utbildningen ska framförallt finansiera sig själv genom att en 3-månaderskurs kostar 35 000 kronor.

Första klassen är beräknad till 15-20 personer, men eftersom undersökningar visar att hela Europa formligen skriker efter it-kompetens och att det kommer att saknas 1 miljon utvecklare 2020 hoppas Hanna Pettersson starta fler pop-up-utbildningar inte bara i Sverige, utan likt Tjejer Koder i städer som London, Barcelona och andra platser i världen.

Hon berättar bland annat att bekanta har gått liknande snabba utbildningar i USA och fått jobb.

"It-världen saknar mycket folk på programmeringspositioner och det finns en stor potential att omskola människor. Man kanske redan har bra personer på vissa positioner som man gillar och som det vore bra om man kunde flytta över till nya arbetsuppgifter."

Tanken är att likt Tjejer Kodar driva Technigo ihop med techbolag , där man idag samarbetar med att 20-tal bolag som exempelvis betalbolaget IZettle och spelbolaget Paradox Interactive.

"Vi har fått förfrågningar då vi har drivit Tjejer Kodea. Men vi har inte riktigt satt ned foten kring vilka vi ska jobba med ännu. Klart är i alla fall att vi vill samarbeta med de nya stora techbolagen, produktbolag och konsultbolag som letar it-kompetens."

Som tidigare marknadschef på jobbsökartjänsten Uptrail kunde Hanna Pettersson ofta se rekryterare slita sitt hår över hur svårt det kunde vara att rekrytera rätt kompetens.

På frågan om det verkligen är så kul att sitta och hacka kod hela dagarna menar hon att nördstämpeln är borta för länge sedan och att dagens webbutvecklare har ytterst kreativa jobb.

Då jag frågar om webbprogrammering ligger lite i bakvattnet med tanke på att många pratar AI menar hon att Javascript fortfarande är ett av de allra mest populära programmeringsspråken, enligt communityn Stack Overflow.

Hon håller visserligen med om att Javascript inte är något nytt precis, men att det hela tiden kommer nya ramverk, att Javascript är speciellt i det att det fungerar både för att programmera servrar och för att visa saker i webbläsarna.

Dessutom kan man smidigt utveckla appar via basen React Native – ett ramverk från Facebook.

"Sammantaget innebär det att den som behärskar Javascript kan jobba brett inom främst webbutveckling men också inom apputveckling"

Hanna Pettersson menar också att programmeringsspråk som HTML är det första universella språket i världen i det att alla datorer förstår sig på det samtidigt som utvecklarna därmed också talar samma "språk".

"Jag vill påstå att det finns få yrkesgrupper där man hjälps åt så mycket som just it-utvecklare. De flesta är villiga att hjälpa till, man delar öppet kod gratis med varandra i så kallad Open Source och det finns mycket färdigt som man kan använda sig av på Internet."

Hanna Pettersson hävdar också att i takt med att så gott som allt i samhället digitaliseras börjar alltfler tjejer få upp ögonen för techjobb då även branscher som tidigare varit mer populära bland kvinnor också digitaliseras.

Så vad är ditt budskap till de som nu funderar på att börja jobba inom IT?
"Det är ett kreativt, roligt och ofta välbetalt jobb för spännande bolag."