Här är 8 välbetalda jobb för dig som inte gillar stress

Finns det något sådant som ett välbetalt men stressfritt jobb? 

Många är vi som tänker oss att ett stressigt vardagsliv är en oundviklig, om än oönskad, konsekvens av att välja ett välbetalt jobb med goda karriärmöjligheter.

Men så är inte alltid fallet.

Business Insider har listat jobben där du inte tvingas välja mellan bra lön och ett stressfritt liv. Stressnivån mäts på en skala från 0-100, där en lägre ranking innebär mindre stress.

Här är 8 välbetalda yrken för den som inte gillar stress:

Historiker
Historiker forskar, analyserar och tolkar det förflutna genom olika former av nedskrivna texter, register eller berättelser.

Stressnivå: 55
Snittlön: 31 100

Kemist
Kemister arbetar bland annat med att utveckla teorier och metoder samt leda experiment, analysera och värdera data.

Stressnivå: 54
Snittlön: 41 200

Miljöskyddshandläggare
Miljöskyddshandläggare inspekterar och kontrollerar att lagar på miljöskyddsområdet följs. De undersöker och bedömer risker kopplade till olika aktörers påverkan på människa och miljö.

Stressnivå: 53
Snittlön: 35 900

Materialprovare
Materialprovare utför experiment av strukturer och kemiska sammansättningar av olika naturliga, syntetiska och sammansatta material vid forsknings- eller industrilaboratorium.

Stressnivå: 53
Snittlön: 43 200

Arkivföreståndare
Arkivföreståndare ansvarar för värdering, korrigering och hantering av olika former av register eller andra för framtiden värdefulla dokument.

Stressnivå: 52
Snittlön: 31 100

Berggrundsgeolog
Berggrundsgeologer testar och analyserar geologiska prover för att kunna kartlägga berggrunder, ofta inom ramen för prospektering.

Stressnivå: 50
Snittlön: 41 200

Byggingenjör
Byggingenjörer utför tekniskt arbete i samband med konstruktion och reparation av byggnader och anläggningar.

Stressnivå: 49
Snittlön: 36 900

Laboratorieassistent
Laboratorieassistenter assisterar forskare med underhåll av instrument, övervakning av experiment och observationer samt sammanställande av resultat.

Stressnivå: 47
Medellön: 31 900

 

Lönestatistiken är hämtad från SCBs lönedatabas.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

MEST LÄST PÅ VA.SE

Senaste dygnet I veckan
  1. Proffsens varning: Sälj de här 7 aktierna innan det är för sent
  2. Jättelik SAS-strejk rycker närmare – kunder erbjuds omboka sina biljetter
  3. Rekordkvartal får specialisten att rusa på börsen – allt om dagens rapporter
  4. Trump ställde Twitters vd till svars i Vita huset: Varför krymper min följarskara?
  5. Är fri frakt på väg bort inom e-handeln? Zalandos helomvändning kan vara början till slutet
  1. Proffsens varning: Sälj de här 7 aktierna innan det är för sent
  2. Tesla-storägaren har i tysthet dumpat nästan alla sina aktier
  3. Jättelik SAS-strejk rycker närmare – kunder erbjuds omboka sina biljetter
  4. Svenskt lyxluftskepp till Nordpolen – de blåser liv i gammal teknik som skonar klimatet
  5. Är fri frakt på väg bort inom e-handeln? Zalandos helomvändning kan vara början till slutet

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.