Psykologen: 4 tecken på att din chef är en psykopat

Är din chef en psykopat? Psykologen Anne Grefberg hjälper dig avgöra.

För kanske tio år sen florerade det en "sanning" som sa att psykopater var överrepresenterade i ledarroller. Det kunde vara så många som tre av tio sades det, vilket gör att ingen går fri från att drabbas av en psykopatisk chef. En chef som mobbar, kör över andra, tar äran för jobb andra gör och i största allmänhet är en skitstövel. Just skitstövel är väl ofta det främste diagnoskriteriet en lekman använder för att avgöra om chefen är psykopat.

Därför är det viktigt att sortera i vad som är störd på riktigt, och vad som är beteenden som ligger inom det mer normala spektrumet.

Har svårt att samspela med andra
Orden psykopati och sociopati har i moderna diagnosmanualer för psykiska åkommor ersatts av anti-social personlighetsstörning. Definitionen av den personlighetsstörningen är att man inte respekterar och följer moralregler eller juridiska ramverk som finns i den kulturen man lever i. Man har alltså stora svårigheter i att samspela med andra och anpassa sig till samhällets normer och regler.

Sociopater beskrivs av vissa forskare som en grupp människor som följer subgruppers normer och regler – alltså exempelvis regler som tillhör en kriminell grupp eller en bolagsstyrelse som etablerar stora bonusprogram för sig själv och ledningen på bekostnad av andra. Det innebär att man ändå har någon form för lojalitet och moralisk kompass – hur sned den än är i relation till samhället i stort.

Känner ingen ånger och är bara lojal mot sig själv
Psykopater däremot har inget samvete, känner ingen ånger och är långt mindre lojal mot någon annan än sig själv.

Narcissism då? Jo, det är en egen diagnos. Kriterierna är många, och i stort handlar det om en individ som är självupptagen, självförhärligande och har en överdriven tro på den egna förmågan. Man upplever sig som unik, speciell och har rätten till speciella förmåner och rättigheter som inte alla andra får. Man är manipulativ och på ett empatilöst sätt kan man hota och skrämma sig till fördelar och särbehandling. En tvättäkta narcissist vill bara umgås med andra maktpersoner och framstår som arrogant och vill ha omedelbar tillfredställelse av sina ofta oresonliga behov.

För att man ska få en diagnos är det noggrann utredning som gäller. Tester, psykologintervjuer, full bakgrundsbeskrivning för att se om kriteriet om att beteenden finns från unga år uppfylls och så vidare. Det säger sig själv att om inte den personlighetsstörda hamnar i en situation där man inte längre kan välja själv – exempelvis att man hamnar i rättssystemet – kommer ingen utredning göras, och diagnos uteblir. Den personlighetsstörda upplever sig ju som helt normal. Men omgivningen lider.

Hybris och missbruk av maktposition
Från tid till annan kommer det fram flagranta exempel på exceptionell hybris och missbruk av position som blir kända via media. Det kanske mest omtalade det senaste halvåret är Paolo Macchiarini. KI-forskaren och stjärnkirurgen som utan tillräckligt underlag utförde experimentella operationer på levande människor – för att, som det framställs som, få ära och berömmelse för sina revolutionerande metoder. Hela den saken är ett skolboksexempel på hur en personkult, uppbyggd på halvsanningar och en extremt karismatisk individ, med stöd av en beundrande omgivning – låter människor utsättas för lidande för att upprätthålla och förstärka kulten. 

I mer vanliga miljöer ser man samma sak. En ledare, formell eller icke-formell, bygger upp en bild av sig själv som överlägsen på olika områden, och får en svans av följare som hjälper till att förstärka kulten och gör ifrågasättande omöjligt utan enorma risker. Den som säger att kejsaren är naken, råkar alltid illa ut i ett sånt system.

Kan inte se andras perspektiv
Att utveckla en full-blown personlighetsstörning kräver avsaknad av förmågor de flesta av oss har. Som mentaliseringsförmåga. Det betyder att man inser att andra inte tänker som en själv, att en annans perspektiv är lika sant för den personen som mitt är för mig. Det gör att man blir mer ödmjuk och tycker att alla har samma rättigheter – en förmåga som inte alls kan kombineras med personlighetsstörningar. 

Men att hamna i svansen av en charmig narcissist kräver inte så unika förmågor. Där kan vi hamna lite till mans. Att fångas upp och få uppmärksamhet av en stigande stjärna inom det verksamhetsområdet man är i, och uppleva sig smickrad och bekräftad – det är faktiskt inte så konstigt att man upplever det som attraktivt. Alla sekter av religiös art bygger på samma principer, och folk låter sig fångas upp, snärjas in och ger avkall på sin värdegrund och den man är för att tillhöra en viss grupp.

Så hur ska man undvika att hamna i narcissisten, psykopaten eller sociopatens grepp? Som psykolog vet jag att det är oerhört svårt att värja sig. Som människor dras vi till det vi upplever som framgångsrikt och starkt. Dessutom har de flesta av oss en övertro på vår förmåga att bedöma andra, och vi tror absolut inte att just jag kommer vara en lättlurad som går i en narcissists fälla. Och där har vi en del av nyckeln till varför psykopaten, sociopaten och narcissisten kommer undan med sitt spel: att vi alla – med eller utan personlighetsstörning - har lite hybris i förhållande till våra faktiska förmågor.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST