Psykologen: 7 saker som gör att folk litar på dig direkt

Nyckeln till att få folk att lita på dig är att vara autentisk. Här är 7 saker som får andra att se dig som autentisk och lita på dig, enligt psykologen Anne Grefberg.

Man hör ofta ordet autentisk idag – att vara sann mot sig själv och genuin i alla lägen anses vara viktigt. Men vad innebär det egentligen?

En autentisk person kan bekräfta sig själv och styr sitt eget liv. Han eller hon tar ansvar för sina val – både de bra och de som inte blev så bra, och försöker vara en tillgång i sitt eget och andras liv. Autenticitet börjar och slutar med en själv.

Om du lyckas man med det skapar du tillit på riktigt, vilket förstås är väldigt viktigt så väl i privat- som arbetsliv. För att vi människor ska få förtroende för någon annan behöver vi uppleva att vad en person säger och vad den gör är i samklang.

Om du vill vara, och upplevas som, autentisk bör du sträva mot att uppfylla dessa sju kriterier:

Ha en realistisk verklighetsuppfattning
En person som behöver sminka och putsa på verkligheten är per definition inte autentisk. Det betyder inte att man måste vara brutalt ärlig mot andra i alla lägen, men definitivt mot sig själv. Om man anpassar verkligheten till sina egna syften, är man inte autentisk.

Var accepterande – mot en själv och andra
Man måste kunna vara förlåtande mot sig själv när man inte är på topp, gjort något dumt eller valt fel lösning på ett problem. Man gör i regel det bästa man kan med den informationen man har – och när man vet bättre, gör man bättre. Självmedkänsla är ett bra ledord när man är efterklok – att vara dömande är inte att vara autentisk.

Var genomtänkt och omtänksam
Om man är för impulsiv, är det inte säkert att man agerar enligt sina värderingar. Om något är en bra idé idag, är det i så fall en bra idé även imorgon. Om lät dina val färgas av omtänksamhet – både om dig själv och andra. Om man tänker win-win – alltså vad konsekvenserna blir för alla parter - blir det lättare att fungera i relationer, och då är det även lättare att vara autentisk.

Ha en humor som inte är på bekostnad av andra
Självdistans är något de flesta uppskattar – det är roligt när någon skämtar om sig själv, så länge det inte finns en falsk klangbotten i det. Men att skämta om andra på ett kränkande sätt gör man ofta för att framhäva sig själv, på bekostnad av någon annan. Det är vad man kallar kompensatoriskt, och inte alls äkta eller autentiskt.

Ha förmågan att prata om sina känslor öppet
Att kunna sätta ord på känslor är en viktig färdighet. För att fungera bra i relationer måste man kunna hantera både sina egna och andras känslor, och kommunicera runt dessa. Det är definitionen av det man kallar för EQ, och att kunna beskriva vad man gillar och ogillar är en mycket viktigt om man vill vara autentisk.

Vill lära av sina misstag
Vi gör alla fel och har områden vi där vi kan utvecklas. Att våga se sina misstag och lära sig saker av dem är att våga ta en riktigt god titt på verkligheten, oavsett hur den ser ut – good, bad or ugly.

Förstå vad som påverkar ens handlingar För att förstå det måste man veta en sak om sig själv: Vad driver mig? Är det makt och inflytande, eller är det att samarbeta med andra? Är det att vara accepterad av andra, eller är det snarare att driva på utvecklingen? Är det att skapa ett bättre samhälle för alla, eller är det att uppnå mina egna ambitioner? 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST