ANNONS

”Vi kan ha ett potentiellt botemedel för HIV”

Genom att utveckla läkemedel som riktar sig mot immunsystemet, är life science-bolaget ISRs målsättning att hitta botemedel mot virusinfektioner och dess komplikationer, som HIV /AIDS. 

ISR, Immune System Regulation, är ett innovationsdrivet forskningsbolag inom immunoterapi, med bas på Karolinska Institutet i Stockholm. De börsintroducerades på Nasdaq First North i mars i år och utvecklar produkter som i första hand fokuserar på HIV/AIDS - virustyper som har förmågan att gömma sig för immunsystemet och som är svåra att lokalisera.

Bolaget startade 2012, via en upptäckt från djurvärlden, där motsvarigheten till HIV, FIV, är ett växande problem hos katter. ISR såg att kastrerade katter med HIV-infektion i kroppen, överlevde i markant högre grad, till skillnad mot okastrerade katter som drabbats av FIV. Kastreringen av katter leder till att produktionen av könshormoner släcks ner. Hjärnsystemet producerar då substansen GnRH - en liten molekyl med en stor betydelse.

”GnRH stimulerar frisättningen av könshormoner, men har även visats aktivera viktiga delar av immunsystemet. GnRH molekylerna påverkar immunsystemet positivt, så att HIV-infektionen börjar behandlas”, säger Mikael Brönnegård, vd på ISR.

Hormonet har funnits som läkemedel på marknaden i över 30 år och används som läkemedel mot bland annat prostatacancer. ISRs affärsmodell utgår ifrån repositionering av det gamla läkemedlet för nya indikationer och funktioner. Det innebär både en kostnads- och tidseffektiv väg till marknaden. 

”I och med att preparatet har använts under så lång tid och att myndigheter är väl förtrogna med säkerheten för läkemedlet, kunde vi göra en så kallad fas 2A-studie direkt på människa”, säger Mikael Brönnegård. 

Den första studien gjordes i Sydafrika, där 26 män som nyligen infekterats av HIV-viruset behandlades med GnRH molekylen.

”Till vår förvåning gick HIV-virus nivåerna ner efter fyra veckors behandling och när den avslutades fortsatte virusnivån att sjunka då molekylen reglerat immunsystemet till att börja känna igen viruset. Nästa steg är nu att sjösätta den planerade fas 2B-studien, som kommer att inkludera 140 patienter”, säger Mikael Brönnegård.

ISRs koncept sträcker sig långt bortom HIV, med potential att behandla även andra virusinfektioner. Bolaget har ett brett spektrum av potentiella antivirala terapier, en plattform med produkter och läkemedel som potentiellt kan behandla de flesta virusinfektioner. 

”Vår målsättning är att ta fram nästa generations immunstimulerande läkemedel och att stärka vår produktportfölj. Vi har flera produkter i pipeline och redan nu tre läkemedelskandidater som vi enligt vår utvecklingsplan kommer att påbörja tester med på människa inom ett år.  Förhoppningen är att ISR utvecklas till en attraktiv måltavla för de stora läkemedelsbolagen inom en snar framtid”, avslutar Mikael Brönnegård.

Läs mer om ISR AB här. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST