ANNONS
Fotograf: Schneider Electric

Så drar du nytta av IoT – läs experttipsen

Inom några år finns det tio gånger fler digitalt uppkopplade sensorer och produkter än det finns människor på jorden. Läs om vad det innebär för dig och ta del av experttipsen.

Få har missat digitaliseringens framfart. Men inte lika många är bekanta med begreppet IoT som nu uppmärksammas alltmer. IoT (internet of things), eller sakernas internet, använder maskin-till-maskin-teknik (M2M) för att ansluta objekt till varandra via internet, analysera data och kommunicera resultaten till andra objekt (din smarta telefon, smart tv, PC, surfplatta med mera).

Vad kan då föremålen säga oss? Jo, i princip allt. Inte minst med tanke på den allt snabbare utvecklingen där Schneider Electric menar att vi inom en snar framtid har tio gånger fler uppkopplade sensorer och produkter än det finns människor på jorden.

Det innebär att tillgången på information kommer att fortsätta öka. Det öppnar upp för stora möjligheter till effektivisering, bland annat kan informationen användas till energi- och driftseffektivitet i fastigheter, säger Christer Sjöström som är vice president EcoBuildings Schneider Electric.

Han tillägger att många kanske inte känner till att dessa möjligheter funnits länge i fastighetsbranschen.

"Sedan flera decennier tillbaka har automationssystemen i fastigheter varit uppkopplingsbara och uppkopplade. Trots detta är digitaliseringen inom den svenska byggsektorn låg enligt en rapport som nyligen publicerats av Svensk Byggtjänst", framhåller Christer Sjöström.

Enligt rapporten råder viss osäkerhet kring innebörden av digitalisering och IoT, vilket gör att många missar att dra nytta av det. Rapporten visar att 60 procent av de tillfrågade tyckte sig vara väl införstådda med begreppet digitalisering. Men 76 procent kände ändå inte till, eller hade mycket låg kännedom, om IoT.

"Med tanke på att energiförbrukningen i byggnader kommer öka med tiden bör allt fler intressera sig för energieffektiviseringspotentialen med hjälp av IoT. Framförallt fastighetsautomation som kan bidra med energibesparingar upp till 30 procent. Med IoT får vi självtänkande fastigheter med produkter som automatiskt och dygnet runt kommunicerar med andra delar av systemet där informationen analyseras och sedan resulterar i en åtgärd", berättar Christer Sjöström.

I rapporten från Svensk Byggtjänst framgår att närmare 90 procent av de mycket stora företagen ser digitalisering som en potentiell besparingsåtgärd. Vad gäller möjligheten till energieffektivisering genom ökad digitalisering svarar 87 procent att de helt eller delvis instämmer.
Christer Sjöström lyfter fram två tips för den som är intresserad av att öka energi- och driftseffektiviteten eller vill använda det som en besparingsåtgärd:

1. Se till att dina produkter och system är uppkopplingsbara, på så sätt drar du nytta av dem som informationskällor
2. Dra nytta av dina uppkopplade produkter – många av dem är redan uppkopplingsbara. Investera i fastighetsautomationssystem och mjukvara för att nå maximal effektivisering

Schneider Electric är en global aktör inom energihantering, fastighetsautomation och IoT. Företagets fastighetsautomationssystem SmartStruxure Solution kan kopplas både till befintliga fastigheter och nybyggnationer.

"Vårt system har även en bakåtkompabilitet. Det innebär att den som i nuläget har ett äldre system enkelt och successivt kan byta det till SmartStruxure Solution varefter behov uppstår. Att vi använder öppna och standardiserade protokoll innebär också en frihet och flexibilitet för våra kunder", säger Christer Sjöström.

Läs mer om SmartStruxure Solution.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!


VECKANS AFFÄRERS SENASTE LISTOR

Kalendarium

SENASTE MAGASINET: