ANNONS

Transportbranschen i stort rekryteringsbehov

För fler och fler branscher står frågan om kompetensförsörjningen högt på agendan. Transportnäringen, med ett rekryteringsbehov på cirka 10 000 personer varje år, är inget undantag.

Matchning, anställningsbarhet och rätt kompetens är ett vardagsproblem för många företag. I transportnäringen saknas idag tillräcklig arbetskraft vilket i förlängningen kommer märkas genom att gods inte transporteras, bilar inte servas och att företagen inte kan expandera. Samtidigt som fler vägar till jobb behövs, måste antalet sökande till yrkesutbildningarna öka.

”Vi behöver bli bättre på flera fronter för att komma tillrätta med problemen. Vi vet att samverkan mellan skola och bransch är a och o. I vår pilotsatsning, "Motorbransch-college", som är ett kvalitetssystem, ser vi redan nu hur en förstärkt samverkan börjar ge fantastiska resultat. Men fler företag behöver vara med och engagera sig i morgondagens arbetskraft om vi ska kunna få fler att intressera sig för transportnäringens yrken”, säger Caj Luoma, chef för Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen och fortsätter;

”Även statens satsning på yrkesutbildning för vuxna, yrkesvux, kan bidra till att täcka behoven. Men då måste den kopplas bättre till branscher och yrkesroller där det råder ett reellt arbetskraftsbehov”, säger Caj Luoma.

I den pågående Gymnasieutredningen föreslås det att högskolebehörighetsgivande kurser ska tas in i yrkesutbildningarna, men Caj Luoma ser vissa risker med förslaget.

”Så som förslaget har lagts fram innebär det att elever inte får tillräckliga kunskaper i sina yrkesämnen, vilket leder till sämre kvalitet och anställningsbarhet. Eleverna måste ges ett större antal timmar inom den befintliga gymnasieutbildningen snarare än att ges sämre kunskaper i sina yrkesämnen. På det sättet tillfredsställs såväl regeringens som branschernas och elevernas behov och förväntningar”, säger Caj Luoma. 

Det offentliga utbildningssystemet tillfredsställer cirka 60 procent av transportnäringens kompetensförsörjningsbehov, men det finns fler sätt att täcka behovet.

”Till exempel finns det goda möjligheter att hitta framtidens arbetskraft inom gruppen nyanlända, men vi behöver bli bättre på att förstå det. Dessutom måste kvaliteten stärkas i arbetsmarknadsutbildningarna, som idag tillfredsställer en viktig del av transportnäringens behov. Det finns stor utvecklingspotential där”, säger Caj Luoma och avslutar;

”Med fler och bättre yrkesvägar kan vi täcka morgondagens arbetskraftsbehov”.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST