ANNONS
Sofia Mayans, vd på InfiCure Bio. Fotograf: Johan Gunséus

Världsunik musmodell kan bli avgörande för nya mediciner

Ett litet bolag med en stor nyhet för utvecklare av läkemedel mot fibros. Nu får Inficure Bio anslag från Vinnova för att stärka företagets huvudprodukt. 

Fibros är den medicinska termen för ärrvävnad i organ, ofta orsakad av långvarig inflammation. Det kan låta som ett okänt symtom – men ligger i praktiken bakom 40 procent av dödsfallen i västvärlden eftersom fibros är en del av sjukdomsbilden vid många kroniska sjukdomar som till exempel diabetes, systemisk skleros och cystisk fibros. Trots det saknas det idag effektiva mediciner som kan stoppa eller ens bromsa fibros hos människor.
En av anledningarna är bristen på bra testmodeller – alltså försöksdjur i vilka effekten och säkerheten av nya substanser kan kontrolleras innan kliniska studier görs på människor.

En liten mus som kan blir en stor nyhet

Det är här Inficure Bio's N-IF mus kommer in i bilden. Den världsunika musen är delvis ett resultat av en tillfällighet. Under en diabetesstudie råkade forskarna bakom Inficure Bio skapa en ny sorts mus. Den verkade vara fullt frisk - men utvecklade snabbt både inflammation och ärrvävnad i en rad organ. Ändå mådde djuren bra.
Efter att upptäckten låg orörd några år, kontaktade gruppen till slut den medicinska inkubatorn kopplad till Umeå universitet och insåg snart den enorma potentialen. Det visade sig nämligen att det inte existerade något liknande i hela världen.

Kontaktperson:

Sofia Mayans
VD för Inficure Bio
E-post: sofia.mayans@inficurebio.com
Telefon direkt: 0703-66 46 66
http://inficurebio.com

De bolag som trots allt arbetar med att försöka hitta substanser mot fibros har fått nöja sig med att testa effekterna i konstruerade biologiska modeller – där inflammation och ärrvävnad skapas via kemikalier eller annan konstgjord väg.
Tyvärr blir dessa resultat svåra att överföra till mänskliga förhållanden – och bromsar utvecklingen av nya läkemedel. Detta skulle N-IF-musen kunna ändra på och nu får Inficure chansen att sätta de sista pusselbitarna på plats.
"De experiment som vi nu ska slutföra är efterfrågade av kunder och resultaten kommer att öka trovärdigheten för modellen hos våra framtida kunder", säger Sofia Mayans, vd på Inficure Bio.

Motiv för beslut lyfter kompetensen i Umeå

I beslutsbrevet från Vinnova anges tre punkter till varför Inficure får hela summan som de sökt inom utlysningen till " Innovativa startups fas 1 våren 2017". Punkterna understryker den höga kvalitet på molekylärbiologiska området som härstammar från Umeå universitet.

Vinnova's utlåtande om det godkända anslaget låter så här:

• Projektet bygger på en innovation med stor potential, vidare är resonemanget kring framtida tillväxtpotential trovärdigt
• Projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat projekt med god genomförbarhet
• Företagets resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål

Inficure Bio levererade resultat till sin första internationella kund vid årsskiftet och hoppas att anslaget kommer ge dem en skjuts framåt.
"Ju mer data vi har på vår modell desto mer lättsåld blir modellen. På så vis hjälper Vinnova-pengarna oss att bli mer attraktiva hos kunderna och ökar därför värdet i bolaget", säger Sofia Mayans. 

Aktuella hashtags: 

#umeabiotechincubator
#lifescience
#innovation
#umeauniversity
#uminovainnovation
#biotechumea
#startupumeå

Skribent: Carolina Hawranek, Umeå Biotech Incubator


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST