ANNONS
Just nu ges kursen ”Komplexitet och konflikter i stadens byggande” som uppdragsutbildning vid KTH. Flera av deltagarna planerar att också gå kursen ”Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering”. Fotograf: KTH pressbild

Byggandets ekonomi analyseras i ny kurs på KTH

På initiativ av Stockholms Byggnadsförening ger KTH uppdragskurser för anställda inom samhällsbyggnadssektorn. Nu startar snart kursen "Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering".

På KTH:s uppdragskurser inom samhällsbyggnad kan branschfolk med olika yrkesroller diskutera aktuella frågor med varandra och med lärare och forskare vid KTH. Ett exempel är kursen "Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering", som startar i april.
Mats Wilhelmsson är professor i tillämpad finansiell ekonomi vid Institutionen för Fastigheter och byggande på KTH och undervisar i kursen:

"Kursen handlar i stort om att ge verktyg att tänka ekonomi i varje led i ett byggprojekt. Den ger övergripande tankemodeller och vi kommer också att pröva att räkna fram olika nyckeltal. På det sättet blir också ekonomi ett "språk" att dela i samhällsbyggandet.
När arkitekter, planerare, byggexperter och ekonomer ska samverka i ett projekt krävs att man i alla fall delvis talar varandras språk."

Stellan Lundström, professor emeritus i fastighetsekonomi vid Institutionen för Fastigheter och byggande på KTH:

Kungliga Tekniska Högskolan

På KTH startar en ny kurs i vår: "Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering". Kursen är en uppdragsutbildning. Det innebär att företag anmäler sina medarbetare och betalar kursavgiften (32.000 SEK, exkl. moms). Målgrupp är alla som arbetar med samhällsbyggnad i någon form.

Kursen ges 2017 vid sex heldagsträffar på KTH Campus Valhallavägen under april-juni med avslutande kurstillfällen i augusti-september. Första kurstillfälle är 27 april.

Anmälan och mer information hittar du här.

"Jag har upplevt att det finns brister till exempel i kunskaperna om ekonomiska förutsättningar och förhållanden bland många yrkeskategorier inom samhällsbyggnadssektorn. Det är inte så konstigt eftersom det är många olika specialistområden som samverkar inom sektorn."

För att överbrygga möjliga barriärer har KTH, på initiativ av Stockholms Byggnadsförening, tagit fram fem uppdragsutbildningskurser riktade mot branscherna inom samhällsbyggnadsområdet. Kurserna ger olika aspekter på stadsbyggande.
Mats Wilhelmsson kommer att undervisa i den kommande kursen "Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering" med ett moment som relaterar byggföretags utveckling av mark till bygg- och fastighetscykler.

Kursens övergripande mål är att ge kunskap om metoder för ekonomisk analys av byggande i olika former och skeenden. I momentet ekonomi behandlas olika aspekter på ekonomiska lönsamhetsbedömningar av byggande (företagsekonomiska i relation till samhällsekonomiska). I momentet kalkylering behandlas investeringsanalyser samt bakomliggande faktorer till viktiga kostnadsposter i företags byggkalkyler och i momentet finansiering behandlas olika finansiella lösningar vid bygginvesteringar.

"Kursen 'Byggandets ekonomi, kalkylering och finansiering' syr ihop marknadsanalys och finansiering i syfte att ta reda på vilken avkastning som kan förväntas på eget kapital efter skatt och deltagarna kommer också att göra känslighetsanalyser, säger professor Stellan Lundström, som själv kommer att medverka i kursen".


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST