ANNONS
Fotograf: Schneider Electric

Fem tips på hur du lyckas med din fastighets energibesparing

Schneider Electric ger sina bästa råd inför din investering i ett fastighetsautomationssytem.

Allt fler fastighetsägare och byggentreprenörer ser värdet av smarta fastigheter. Genom ett välfungerande och smart fastighetsautomationssystem kan du spara upp till 30 procent av energikostnaderna i din byggnad. Förutom sänkta kostnader blir vinsten ett förbättrat inomhusklimat, vilket i sin tur leder till ökat välmående och bättre produktivitet. För att lyckas med din investering behöver du fokusera på fem nyckelområden.

1. Undvik inlåsning – behåll flexibiliteten: För att behålla flexibiliteten och undvika inlåsning bör du välja en leverantör som arbetar med öppna och standardiserade protokoll. På så sätt kan du välja produkter och tjänster utifrån dina behov.

2. Undvik siloeffekten: Få en bättre överblick och optimera verksamheten. Detta leder till kostnads- och resursbesparingar. Istället för att ha separata system för bland annat fastighetsautomation, avancerad energimätning, säkerhet med mera, se till att integrera dem i ett system, med en vy för samtliga delar.

3. Hitta synergier: Genom att hitta synergier mellan olika system blir din fastighet ännu smartare. Har säkerhetslarmet gått? Se exempelvis till att byggnaden automatiskt tänds upp för att underlätta för säkerhetstjänsten.

4. Proaktiv service: Genom att hela tiden ligga steget före har du en byggnad som fungerar optimalt och spar på så vis in på kostnader. Upptäck och sätt in åtgärder innan ett eventuellt problem uppstår. Det kan exempelvis handla om att upptäcka system som motverkar varandras funktion, såsom värme och kyla eller att få information om att en ventil behöver bytas ut redan innan det börjar läcka. 

5. Uppkopplat och säkert: Genom att säkerställa att dina produkter och system är uppkopplade och uppkopplingsbara kan du mäta, analysera och optimera. Detta kan dock medföra en risk för dataintrång. För att minimera den risken bör du välja en leverantör som arbetar med en hög IT-säkerhet i sitt fastighetsautomationssystem.

Schneider Electric, som är en global specialist inom energihantering och automation, ligger i framkant inom alla fem ovan nämnda områden. Fastighetsautomationssystemet SmartStruxure Solution passar dig oavsett om du har en befintlig fastighet eller står inför en nybyggnation. Systemet har även en bakåtkompabilitet. Har man i nuläget ett äldre system kan man enkelt succesivt byta det till SmartStruxure Solution, vartefter behov uppstår. 

Eftersom Schneider Electric är ett stort globalt företag, kan du som kund känna dig trygg med din investering under hela dess livslängd. Samtidigt kan du alltid ta del av de senaste innovationerna inom området. I Sverige har Schneider Electric en stor lokal förankring då de finns på över 40 platser runtom i landet och har en stor serviceorganisation. 

Läs mer om SmartStruxure Solution.


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA