ANNONS

Modern HR – hemligheten bakom framgångsrik tillväxt

De flesta företag ser personalen som sitt viktigaste redskap och konkurrensfördel, men utmaningen ligger i hur man ska gå tillväga för att verkligen lyckas. Vad har HR för betydelse och vad är viktigt att tänka på för företag som vill växa? 

det här avsnittet går vi igenom vilka möjligheter en modern HR-funktion medför och varför digitaliserade HR-processer utgör kritisk framgångsfaktor för en verksamhet som vill växa. 
 
Fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs HR-chef, Helena Martini, berättar om vad HR har haft för betydelse för bolagets framgång och hur de aktivt arbetar med moderna HR-processer och verktyg för att uppnå starka resultat och högpresterande, engagerade och välmående medarbetare.
 
Avtar Jasser är VD på CatalystOne Solutions och har närmare 20 års erfarenhet av HR-frågor kopplat till teknik och affärsutveckling. Avtar ger sin syn på HRs betydelse för företag som avser att växa, och beskriver närmare varför användning av modern HR-teknik är en förutsättning för att lyckas, både på lång och kort sikt.  
 

INFO OM MEDVERKANDE:

Köpguide för HR–system

Buyer's Guide för HR-system tar upp de olika aspekter som finns att ta hänsyn till vid investering av ett HR-system; allt från vilka frågor som bör ställas till leverantörer till vilka funktionsområden och processer som verksamheten har behov av ett systemstöd för – både idag och i framtiden. 

CATALYSTONE SOLUTIONS
CatalystOne utvecklar och erbjuder molnbaserad programvara för strategisk HR, personalhantering och personaldata. Det nordiskt grundande bolaget står under tillväxt, med många av Nordens moderna och framträdande bolag som kunder. Effektivitet, kvalitet, datasäkerhet, ökad måluppfyllnad och bättre resultat är några av de effekter som dokumenterats genom användande av CatalystOne systemstöd.

Läs mer om CatalystOne här.

ATRIUM LJUNGBERG
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag vars inriktning är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta framförallt handels- och kontorsfastigheter. Atrium Ljungberg har närmare 300 anställda och finns på tillväxtorter i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!


VECKANS AFFÄRERS SENASTE LISTOR

Kalendarium

SENASTE MAGASINET: