ANNONS
Liza Nyberg, vd. Fotograf: Adrian Beck

Landshypotek Bank växer med mångfald

Landshypotek Bank arbetar aktivt med inkludering – av både kunder och medarbetare.

"Ett medvetet arbete för mångfald på lednings- och medarbetarnivå bidrar också till ökad mångfald i kundledet", säger Liza Nyberg, vd på Landshypotek Bank.

När Liza Nyberg och jag påbörjar vårt samtal kommer hon direkt från en timmes introduktion av 20-talet nyanställda på bolaget. Entusiastiskt berättar hon om mötet.

"Det är en fantastisk ynnest att vara på en bank i tillväxt och möta nya medarbetare. Att se stoltheten över att arbeta på en bank som möjliggör en levande landsbygd och ett hållbart samhälle".

Landsyhpotek Bank

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank. Banken är specialiserad på utlåning till företagande och boende på jord- och skogsbruksfastigheter, men har även sparande för alla och öppnar under våren för bolån till husägare.
Läs mer här.

Landshypotek Bank är Sveriges nionde största bank och i stark utveckling. En breddning av bankens erbjudande innebär också en förändring av företagskulturen. Här arbetar Liza Nyberg aktivt för mångfald och inkludering.

"För mig innebär mångfald mycket – givetvis kön, ålder och etnicitet men också värderingar, engagemang och kompetens. Vi har runt om i landet ett brett spektrum av medarbetare med olika bakgrunder. Kompetenserna hos oss handlar om allt från civilekonomer till jägmästare, säger Liza Nyberg och tillägger";

"Bland våra medarbetare har vi en jämn fördelning av kvinnor och män. Vi har också lyckats med samma fördelning i både ledningsgruppen och bankstyrelsen. Att jag är kvinna och vd, är jag övertygad om bidrar till jämställdhetsarbetet. Det är viktigt med förebilder. Mina medarbetare behöver inte fundera på om det är möjligt att vara vd och kvinna".

Landshypotek Bank ägs av bankens lånekunder inom jord och skog och överskottet går tillbaka till skogs- och lantbrukare över hela Sverige. Hela affärsidén bygger förtroende och kan beskrivas som ett win–win. Närheten till kunderna är en grundstomme.

Bolaget grundades redan år 1836. Såväl kunder som förtroendevalda och medarbetare har genom historien framförallt varit män.

" Nu synliggör vi familjens roll i våra kunders företag. När vi blev bank 2013 gav vi också oss ut för att nå en större kund-grupp. Vi ser till exempel hur kvinnor i storstäderna har valt att spara hos oss. Det är värderingsdrivet. Fler vill bidra till hållbarhet och möjliggöra livet i hela landet, säger Liza Nyberg".

"Vi fortsätter vara nära våra kunder. Värderingsarbetet och bättre inkludering blir därmed en naturlig del av utvecklingen av banken och kundrelationen".

Hon poängterar att det är både roligt och annorlunda att arbeta med den här typen av ägarstruktur.

"När vi breddade vårt erbjudande fanns en oro bland våra kärnkunder, om de kommer att vara viktiga även i fortsättningen. Men tack vare fler och nya kundgrupper kommer vi att fortsätta utvecklas, och vara den bästa banken för både nya kunder och jord- och skogs-brukare, avslutar Liza Nyberg".


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.