Lottie Knutson Fotograf: Johannes Cleris/TT

Styrelseproffset som krishanterat tsunamin och isländska askmoln: "Ha många bollar i luften – men aldrig samtidigt"

Med sin unika kommunikationsförmåga är Lottie Knutson en eftertraktad styrelseprofil och en person som gillar att ha många bollar i luften. Men inte samtidigt.

"Vi kvinnor brukar ofta göra narr av män och deras oförmåga att cykla och tugga tuggummi på en gång medan vi inte ens kan kissa utan att städa handfatet samtidigt. Men att ha flera bollar i luften signalerar bara att inget av det vi gör är tillräckligt viktigt för att ha vår fulla uppmärksamhet och leder alltför ofta till utbrändhet."

Lottie Knutson, som kanske mest är känd för sina snabba och proffsiga kommunikationsinsatser under tsunamikatastrofen 2004, jobbar inte bara hårt för att avskaffa simultankapaciteten utan också med att sprida sin unika erfarenhet av kriskommunikation och digitalisering i svenska styrelserum.

"Under min tid på SAS och Fritidsresegruppen var jag med om ett antal större kriser som Gottröra, tsunamin och askmolnet. Men det var också en ständigt pågående krishantering bland Fritidsresors 35 000 nordiska kunder runtom i världen. För att inte tala om stora nedskärningar och omorganisationer. Den erfarenheten är bra att ha med sig i bagaget. Men det jag verkligen har med mig är Fritidsresors digitalisering. Det var verkligen en total transformation som jag var med och drev."

När Lottie Knutson tillträdde som kommunikationschef på Fritidsresor 1999 fanns inte skymten av någon försäljning online.

"Vi hade en hemsida som egentligen bara bestod av ett telefonnummer till försäljningsavdelningen. Efter en resa där vi gått från rena transaktioner till att utnyttja den digitala plattformen till inspiration, förenkling för kunden och effektivisering internt stod online-försäljningen för cirka 80 procent av de 13 miljarder kronor som den nordiska verksamheten omsatte."

Sexton år senare och mitt i livet kände Lottie Knutson att hon var färdig. Färdig att pröva sina vingar på annat håll. Så hon lämnade Fritidsresor och skrev en bok om sina lärdomar om snabb förändring och kris.

Samtidigt hade hon långvarig erfarenhet av styrelsearbete i H&M, totalt tio år innan hon avgick i fjol, och dessutom flera år i Stena Lines styrelse. Lottie Knutson blev ett välkommet tillskott för valberedningarna i svenskt näringsliv.

I dag, tre år senare, sitter Lottie Knutson i åtta styrelser. Alla med konsumentnära produkter och tjänster.

"Till skillnad från hur vissa yngre resonerar är min första fråga om jag kan bidra till affärsutvecklingen. Inte 'what's in it for me'. Det är bara meningsfullt om de olika profilerna och kompetenserna kompletterar varandra i en styrelse. Det handlar om grupparbete. Att kunna branschen, i mitt fall transport, hotell och turistnäring och förstå kunden eller användaren är en enorm fördel."

Hittills har hon aldrig lagt in sitt veto, men trycker gärna på lite extra när hon anser att det är behövligt. Som när hon för fyra år sedan upplevde att de digitala investeringarna i Stena Line var relativt låga och inte tillräckligt prioriterade.

"Så vi bildade ett digitalt utskott, där jag var ordförande. Det blev en helomvändning, med Dan Sten Olsson i spetsen. Nu finns digitalisering med i den övergripande visionen för företaget. Alla funktioner tänker digitalt och de nödvändiga resurserna är säkrade. Därmed kunde vi lägga ner själva utskottet, vilket var målet. Det arbetet är jag väldigt stolt över."