ANNONS

Så sparar du smartast till pensionen

Hur ska man egentligen tänka när det kommer till det privata pensionssparandet? Här delar Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia, med sig av sina bästa råd.

Hur mycket behöver du spara för att få pensionen du önskar? Testa här. 

Vid årsskiftet 2015/2016 slopades avdragsrätten för privat pensionssparande. Detta ökade ytterligare ansvaret på den enskilde individen att hitta nya sätt att få avkastning på sitt sparande. Enligt en färsk Novusundersökning har 45 procent av pensionsspararna valt investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring som lösningar på problemet. Inom dessa sparformer är det enkelt att spara långsiktigt i breda tillgångsslag.

Men det finns fortsatt ett dilemma.

"Uttag från ISK och kapitalförsäkring går inte att låsa fram till pensionen", säger Mattias Munter. Pensionssparandet riskerar därför snabbt att blandas ihop med sparandet till båten eller sommarhuset.

Med andra ord ställer det ytterligare krav på vår disciplin som sparare.

"Jag brukar prata om mentala konton, och jag tror mycket på att vara tydlig inför sig själv. Mitt tips är helt enkelt att öppna ännu ett ISK eller en kapitalförsäkring som du döper till ”Pension”. Det är en viktig poäng. Då kan du också börja se tydligt hur de olika korgarna fylls på. Att bara spara utan ordentliga mål är nästan omöjligt. Däremot är det enkelt att med kapitalförsäkring precisera när pengarna som finns där ska betalas ut automatiskt – exempelvis vid 65 års ålder och 20 år framåt", säger Mattias Munter.

Ge pengarna chansen att växa

För ett långsiktigt sparande i kapitalförsäkring finns även traditionell förvaltning som ett intressant och väl beprövat alternativ, tipsar Mattias Munter. Det innebär att försäkringsbolaget sköter alla placeringar och erbjuder en garanti i botten. Pengarna växer med en återbäringsränta, som i Skandia för närvarande är sju procent före skatt och avgifter, vilket även är genomsnittet för de senaste fem åren.

"Kapitalförvaltningen styrs inte av något jämförelseindex utan målet är att, med ett balanserat risktagande, skapa så bra avkastning som möjligt – oavsett vad det är för väder på kapitalmarknaderna", säger Mattias Munter.

"I rådande lågräntemiljö med relativt stor osäkerhet i vår omvärld är traditionell förvaltning en bra och bekvämsparform som fler borde överväga". 

Kan man förlora sina pengar?

"Med allt sparande finns risken såklart att värdet minskar, men syftet med återbäringsräntan är att jämna ut avkastningen över tid. Dessutom finns alltid en garanterad utbetalningsnivå i traditionell förvaltning. Man kan säga att det är ett bekvämt medelrisksparande som passar utmärkt för pensionen", berättar Mattias Munter. 

Att amortera på huslånet är ett vanligt pensionssparande. Hur ser du på den varianten?

"Amortering ska absolut vara en del av totala privatekonomiska kalkylen, det är ett jättebra sätt att spara. Det du framförallt får är lägre boendekostnader. Men ser man det som ett pensionssparande är man snett ute. För hur ska du leva av värdet på din bostad som pensionär? Du måste sälja huset för att få loss kapital, och då kommer vinstskatten istället samtidigt som du behöver någonstans att bo. Det är svårt att få tag i en hyresrätt och vill man istället bo kvar är det inte givet att man beviljas ett nytt banklån som pensionär",

Vill du ha hjälp att planera för din pension? Ring och prata direkt eller boka ett möte.

 

Eftersom den här artikeln handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST