Fotograf: Jessica Pointing/Facebook

Du har bara 2 minuter på dig: Så lyckas du med jobbintervjun

Rekryterare bestämmer sig vanligtvis efter 2-3 minuter – så här gör du ett bra intryck direkt.

En studie visar att det är de första minuterna på jobbintervjun som är mest kritiska.

När rekryterare skulle betygsätta kandidater 2-3 minuter in i intervjun, samt igen efter intervjun visade det sig att kandidaterna som hade de högsta betygen tidigt hade överlägset bäst chans att bli anställda – oavsett hur bra de svarade på intervjufrågorna.

Harvard-studenten Jessica Pointing har blivit erbjuden praktikplats på en rad imponerande och attraktiva företag: Google, Apple, Facebook, Microsoft, McKinsey, Bain, Goldman Sachs, och Morgan Stanley.

Hon vet hur du gör ett bra intryck på intervjun direkt. Här är hennes tips för att maximera dina chanser att bli anställd efter intervjun, publicerade i Business Insider.

Gör din research
Jessica tar sig an sina intervjuer på samma sätt som förberedelser inför ett prov; hon läser på om företaget och branschen samt löser övningsproblem.

Utveckla en struktur för problemlösning
Det är viktigt att gå in i en intervju med en strategi för problemlösning, för att undvika att du tappar fokus om du blir nervös.

Öva och lägg upp en strategi
Gör övningsintervjuer för att testa dina svar, och om det är möjligt; schemalägg intervjun för jobbet du helst vill ha sist – på så sätt hinner du öva på några riktiga intervjuer innan dess.

Ha en backup-plan
Du kommer att vara mindre stressad på intervjun om du inte bara satsar på ett jobb, utan även har andra möjligheter på lager.

Investera tid
Själva intervjun tar kanske kring 30 minuter, men innan dess behöver du investera tid på research, övning och troligtvis även resor. Lägg lite tid varje dag på förberedelser, rekommenderar Jessica.

Skapa en frågebank
Efter varje intervju: anteckna frågorna du fick samt dina svar, för att kunna förbättra din prestation inför kommande intervjuer samt rätta till eventuella kunskapsluckor som uppenbarar sig.

Hoppa inte över beteendefrågor
Du behöver kunna tackla intervjufrågor som handlar om till exempel ledarskap, teamwork, utmaningar och framgångar – och inte bara branschspecifika frågor. Identifiera berättelser ur din egen karriär som passar in på olika kategorierna.NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA