ANNONS

Så ska elbilarna ta över

Laddbilarna blir en allt större del av den svenska vägtrafiken. Men om de ska forstätta att bli fler så måste företagen dra sitt strå till stacken. 

En förutsättning för att elbilarna ska öka ännu mer är att laddinfrastrukturen är väl utbyggd, och här spelar företagen en stor roll.

Som tjänstebilsförare finns det starka skäl till att välja en elbil framför en bil som drivs av fossilt bränsle – inte minst de miljömässiga.

Vägtrafiken står fortfarande för merparten av utsläppen från transportsektorn. Men det finns indikationer på att vi är på rätt väg. Siffror från branschorganisationen Bil Sweden visar att laddbilar utgjorde 3,5 procent av de nyregistrerade bilarna förra året. Prognosen för 2017 pekar mot 5 procent kommer att vara laddbilar.

“Man ska ha en elbil för att det är som att köra en traditionell bil, men roligare, miljövänligare och tystare. Det är helt enkelt bara bättre”, säger Fredrik Nordin, vd på Clever som bygger laddlösningar för elbilar.

Men för att fler bilförare ska välja elbil måste infrastrukturen fungera smärtfritt. Det är där laddlösningarna kommer in i bilden, inte minst när det gäller laddlösningar på arbetsplatsen.

“När man kör elektrifierat så är den största delen av laddbehovet det som kallas för normalladdning. Normalladdning är antingen arbetsplatsladdningen eller hemmaladdningen, vilka täcker upp 80-90 procent av det totala laddbehovet”, säger Fredrik Nordin.

Ellos Group i Borås har installerat laddstolpar från Clever för att ge sina anställda möjligheten att köra elbil och då också få laddning på jobbet.

“Vi har valt att investera i laddstolpar som en del av vårt hållbarhetsarbete. En naturlig del i det är att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare att ta sig på ett hållbart sätt till jobbet”, säger Annika Mårtensson, affärsutvecklingschef på Ellos Group.

Ellos Group har valt en lösning där varje medarbetare skriver avtal direkt med Clever och betalar självkostnadspris för den el man förbrukar.


Läs mer på Clever.nu


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA