Hur bra är din lön jämfört med resten av världen? Här är verktyget som ger svar

Är du nöjd med din lön? Här kan du se hur den står sig globalt.

Hur bra är en svensk lön jämfört med resten av världen?

En svensk årslön är i snitt 384 000 kronor just nu. Det är 199 procent över snittlönen per år globalt, 13 gånger mer än en lärare i Etiopien och lika mycket som personer verksamma inom hälso- och sjukvård i Grekland – men bara 0,2 procent av vad en vd tjänar i USA.

Snittlönen per år för hela världen är motsvarande 178 616 kronor. Lönerna är köpkraftsjusterade efter vad som kan köpas i det egna landet – jämfört med någon i USA.

Det visar CNN:s Global Wage Calculator, ett verktyg som ger dig möjlighet att knappa in din egen lön och sedan se en jämförelse mot andra länder i världen, samt genomsnittet i Sverige.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST