ANNONS
1 av 3

Klimatneutral produktion av Absolut Vodka i Åhus

Närproducerat, resurssmart och kretslopp är ledorden vid produktionen av Absolut Vodka.

Absolut Vodka är ett välkänt varumärke men få vet om att vodkan produceras i ett av världens mest energieffektiva destillerier i skånska Åhus. Genom innovativa lösningar har de minskat användningen av vatten och energi, och med ett effektivt resursutnyttjande sluter de kretsloppet och använder restavfall till bränsle och djurfoder.

'One source' är Absoluts koncept för hållbar produktion och innebär att i princip alla resurser kommer från närområdet – från vete och vatten till glasflaskor och emballage. Enbart lokalt odlat vete används och vattnet kommer från en egen källa. All tillverkning och tappning sker i Åhus, i Skåne, och skeppas sedan ut över hela världen.

Absoluts hållbarhetsarbete vilar på fyra pelare:

Hållbara grödor. Absolut har utvecklat ett koncept för de kontrakterade veteodlarna, med miljö- och kvalitetskrav för bland annat minskad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel. De odlare som lever upp till kraven får högre betalt för sitt vete. På så sätt ges incitament till ständiga förbättringar och långsiktiga samarbeten. Konceptet utvecklas ständigt, och nu arbetar Absolut tillsammans med Hushållningssällskapet för att även få in krav som gäller biologisk mångfald och klimat.

Klimatneutral produktion. Sedan 2004 har Absolut minskat energianvändningen med 45 procent och koldioxidutsläppen med 80 procent per liter producerad vodka. Absolut använder sig av förnybar energi, och de utsläpp som fortfarande genereras i produktionen klimatkompenseras genom projekt som är certifierade av Plan Vivo.

Vattenneutral produktion. Det sker ett ständigt arbete med att effektivisera vattenanvändningen i produktionen. De senaste 15 åren har vattenanvändningen per liter vodka minskat med 20 procent. Ytterligare finjusteringar ska minska vattenanvändningen ännu mer, målet till 2020 är en 15 procentig minskning.
Absolut strävar efter att använda allt vatten så resurseffektivt som möjligt. Det vatten som inte hamnar i vodkan går till största delen in i djurfodret som produceras av restprodukterna från destilleriet. En del används för att rengöra maskiner eller till bevattning av närliggande åkrar.

Materialneutral produkt. Absolut strävar efter att sluta cirkeln och ser en utveckling av produktionen där inget ses som avfall utan allt kan användas som en resurs. Till flaskorna används till stora delar återvunnet glas och med en ny, smart design har glasvikten minskats utan att göra avkall på den ikoniska flaskformen. I produktionen sluts dessutom kretsloppen; koldioxid som bildas under destilleringen säljs som kolsyra till läsktillverkare och den proteinrika 'dranken' säljs som djurfoder, vilken utfodrar 250 000 grisar och 40 000 kor, varje dag.

Absolut vill också minska klimatavtrycket från transporterna. Målet till 2020 är att 80 procent av alla lokala transporter ska drivas med förnybart bränsle och de har kommit en god bit på väg. 2014 byggde Absolut en biodiselstation på destilleriet, där kan åkare och transportörer fylla tankarna med HVO, ett biobränsle som är producerat på restavfall från slakterier. Idag drivs samtliga bilar som transporterar dranken, alla lastbilar som transporterar vodka och många av de bilar som kör förpackningar och vete på HVO.

Absolut har ett ambitiöst mål – att sluta loopen och ha en hållbar cirkulär produktion. Det finns steg kvar att ta, åtgärder kvar att göra, men redan nu har Absolut Vodka lyckats göra den svenska vodkan till ett gott exempel för andra destillerier världen över.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST