Karriärexperten: Därför ska du ta risken och byta jobb 2017

Ibland är faktiskt gräset grönare på andra sidan skriver Jörgen Kihlgren, karriärexpert.

Nyårsskiften brukar innehålla ett och annat nyårslöfte. Det är kanske dags att byta jobb? Ibland är faktiskt gräset grönare på andra sidan.

4 av 10 chefer kan till exempel tänka sig att byta jobb, enligt en färsk Novusundersökning, som Ledarna genomfört bland Sveriges chefer.

Men större beslut kräver dock både eftertanke och reflektion. Till din hjälp finns det flera användbara teorier och modeller. Som karriärexpert har jag under de senaste åren träffat på många chefer som står inför dessa utmaningar.

Ett sätt att forma sin karriär är att verka utifrån teorin om ”planned happenstance”. Teorin lyfter fram att kreativitet och aktivitet är viktigare än strukturerade och tydligt uppsatta karriärmål. Yrkesroller och branscher kommer och går, så varför planera för något som inte finns om några år? Uppmaningen lyder: tänk mindre, gör mer. Genom att utsätta dig för möjligheter eller ta vissa risker ökar du chansen att hitta rätt arbete.

Den grekiske guden Proteus kunde anta olika skepnader i olika situationer. Det är precis så som karriärer formas, enligt forskaren Douglas T. Hall. Karriär handlar mer om friheten att växa. Hans synsätt går ut på att en lyckad karriär innebär förmågan att återhämta sig, självförverkligande och en känsla av stolthet. Förmågorna att lära om, lära av och lära nytt är viktiga kompetenser. Oavsett vad som händer är det du som styr och påverkar ditt liv.

Ännu ett sätt att komma fram till vad du vill göra i ditt yrkesliv är att följa dina värderingar och drivkrafter.

För några år sedan startade de två professorerna Bill Burnett och Dave Evans, verksamma vid Stanford University, en kurs för studenter med målet att hjälpa dem vidare i karriären. Kursen fick namnet ”Designing your life” och använder de senaste teknikerna inom lärande och ”design thinking tools”.

Konceptet har nu blivit en bästsäljande bok. Författarna lyfter fram vikten att ändra på definitionen av vad som är succé.

Succé kan vara så mycket mer än en hög lön eller statusfylld jobbtitel. Om du ändrar din definition av succé skapas ett stort mått av handlingsalternativ och möjligheter.

4 tips för att hitta rätta jobbet för just dig:

  • Vid behov behöver du ändra din definition av succé.
  • Se de möjligheter som faktiskt finns.
  • Utgå från dina värderingar och drivkrafter. Vad vill du egentligen?
  • Våga lära om, lära nytt och lära av.

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST