Har du ett nyårslöfte? De här 7 stegen hjälper dig att hålla det

SMARTER-metoden hjälper dig hålla ditt mål i sikte. 

De flesta av oss älskar att drömma upp nya mål för framtiden.

För en stund är man övertygad att man kan nå dit. Men när veckorna börjar löpa på, blir det allt tydligare att man egentligen inte har kommit någonstans. 

Livet har ingripit. Och frestelser. 

Det behövs alltså en ordentlig plan för att nå ett stort mål. 

Problemet heter "nyårs-syndromet". 

Det känns alltid lika bra att få chansen att lura sig själv: efter nyår kan man börja om som en ny människa, är tanken.  

Men varför misslyckas fler än nio av tio nyårslöften*?

Orsaken är att mål inte kan uppnås genom att drömma upp dem i huvudet. Det skriver författaren R.L. Adams i Entrepreneur. 

Det gäller att sätta målen på rätt sätt, och se till att de följs upp regelbundet.

Här är de 7 stegen i "SMARTER"-metoden, enligt Entrepreneur:

1. (S)pecifikt mål
Det första steget är att vara väldigt specifik med din målsättning. Om du vill spara till en lägenhet; vilken summa ska du sikta på? Samma med viktnedgång; hur mycket vill du tappa?

Skriv ner ditt mål, och bryt ner det i mindre beståndsdelar. När målet är konkret och uttalat, då ökar chansen för att det blir verklighet. 

2. (M)eningsfullt mål
Det är mycket lättare att nå ett mål när det känns meningsfullt, när målet är större än bara du. Kan du involvera dina vänner, eller någon allmännytta i ditt mål?

"Skriv ner varför ditt mål är meningsfullt för dig. Gör ett djupdyk. Det måste ha en djugående mening; annars kommer du inte att göra de uppoffringar som krävs" skriver Entrepreneur. 

3. Välj mål som är utförbart - "(A)chievable"
Det är fint att ha skyhöga målsättningar i livet. Men för att de ska vara utförbara; bryt din dröm istället ner i mindre, utförbara delar. Det betyder att du behöver en detaljerad och tidsbunden plan - som måste följas. 

4. Målet måste vara (R)elevant
Är ditt mål enigt med dina värderingar? Kommer det att bidra till självuppfyllelse? Om svaret är ja, då har du hittat ett relevant mål.

"Om du innerst inne tycker att rika människor är oärliga, då kan det bli svårt för dig att uppfylla ett mål som gäller stora mängder pengar."

Ta en stund och skriv ner dina värderingar, så kommer du lättare att förstå vad som är det relevantaste målet för dig.

LÄS MER: 7 citat från framgångsrika företagsledare - så tänkte de för att nå sina mål

5. Målet måste vara (T)idsbundet
Vi har ju bara en begränsad tid att uppfylla mål. Använd det som bränsle. Samla på dig disciplinen att hålla dig till tidsramen för ditt mål. Uppfyllda delmål ökar motivationen: Om du vill gå ner 6 kilo nästa år, måste du naturligtvis se till att du jobbar bort minst 0.5 kilo per månad. Samma princip gäller för övriga mål.

6. Du bör (E)valuera dina framsteg
Ju noggrannare du är med att följa upp, och utvärdera dina framsteg, desto mer sannolikt är det att du uppnår målet. Det är bra att göra en utvärdering dagligen. Det ger dig en överblick, och möjligheten att justera din insats.

7. (R)evidera din metod för att nå målet
Det är oerhört viktigt att justera din insats efter omständigheterna. Om du hamnar efter din ursprungliga plan, måste du se till att öka på takten så att du kommer ikapp. 

"Våra mål är som att flyga ett plan", skriver Entrepreneur. För att nå slutdestinationen, måste man veta vart man ska, och vart man befinner sig för tillfället. Sen låter man autopiloten styra och gör små justeringar på vägen - när turbulensen och stormen slår till - så att man till slut når det långsiktiga målet. 

Allt detta låter enkelt, men utmaningen är att verkligen göra det. För då är du på god väg att uppfylla ditt stora mål. 

*Visar en studie från University of Scranton, skriver Entrepreneur. Samma studie visar att en tredjedel av nyårslöftena har misslyckats redan efter en månad. Efter ett halvår har 54 procent gett upp.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST