ANNONS

Maten står för en fjärdedel av vår klimatpåverkan

– Så ska matproducenterna skapa en hållbar matproduktion. 

Maten som vi äter och slänger står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan. Detta orsakar miljöproblem som minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av naturresurser. Inom några decennier beräknas dessutom världens livsmedelsbehov öka med ytterligare 60 procent.
Går det att skapa en hållbar livsmedelsproduktion som producerar tillräckligt mycket livsmedel på ett hållbart sätt?
I det här avsnittet träffar vi personer och experter som tror att det går. Och som jobbar aktivt för att nå dit.

Läs mer på Polarbröd. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST