Fotograf: TT / Janerik Henriksson

5 tips: Så skapar du tillit som ledare – och får ditt team att prestera på topp

Att bygga tillit kräver en bred uppsättning av kompetenser. Här är 5 nyckelvanor som bidrar till att de anställda litar på dig som ledare - och presterar bättre i gengäld.  

Ledarskapslitteraturen har länge försökt lista ut hur ledaren bör bete sig för att främja goda resultat. 

Många studier visar att det handlar först och främst om en sak: tillit. Det är oljan i maskineriet, som gör att beslut fattas snabbare i teamet, och att det tillsammans kan uppnå goda resultat. 

En undersökning av konsultföretaget Great Place to Work i samarbete med Fortune visade att den gemensamma nämnaren för framgångsrika företag är att de har en kultur av tillit; vilket för med sig motiverade och självstyrande anställda. Det skriver Inc

Men det kräver näst intill full transparens från dig som ledare, och att du visar din empati och medmänsklighet. Samtidigt måste du förmå att ställa höga krav. 

Experten Stephen M.R. Covey har i sin bok The Speed of Trust identifierat ledarens fem kritiska vanor, som hjälper att bygga upp tillit:

1. De är villiga att ge upp inflytande och beslutandemakt

Bra ledare förstår hur de får ut det mesta av sitt team. Att skänka bort tillit och ge bort makt, leder till att de anställda vill förtjäna det förtroende de får:

"Genom att ge upp beslutandemakten och genom att jämställa sig med de andra, motiverar de teamet att äga sina egna beslut, och så skapas en proaktiv leadare-till-leader kultur av framgång, istället för en reaktiv ledare-följare kultur." skriver Covey.

2. De visar oerhörd uthållighet vid motgångar
Hur en ledare reagerar på motgångar är det stora vattentestet.

En bra ledare är sakdriven, kan erkänna om den gjort fel. Det gäller att analysera de problem som uppstår ofta, och hitta en lösning. Dessutom krävs flexibilitet och villighet att försöka nya lösningar.

När de vet att du effektivt kan handskas med problem som uppstår, ökar förtroendet.

LÄS MER: 10 egenskaper som utmärker en bra ledare

Covey citerar Thomas Edison för att belysa vikten av uthållighet: "Många av de som misslyckats är människor som inte förstod hur nära de var framgång när de gav upp."

3. De är villiga att lita och tro på människorna de leder
En av managementlitteraturens stora frågor gällande tillit är huruvida det är något som människor måste förtjäna, eller ifall det är en gåva från ledaren till den anställde.

Det är givetvis en kombination av båda.

Men det Covey framför allt påpekar,  är att det faktiskt leder till bättre resultat om ledaren medvetet "skänker bort" sin tillit utan att först kräva något i gengäld. Därefter kan den anställde bevisa att den gjort sig förtjänt av gåvan.

Ledarens utmaning är att våga göra det.

4. De visar ödmjukhet och gör det till en styrka
En vanlig missuppfattning gällande ledarskap, är att ödmjukhet visar svaghet. Men mycket tyder faktiskt på det motsatta. 

Managementgurun Jim Collins har tagit fram konceptet "Level 5"-ledare. Det beskriver en ledartyp som drivs av ödmjukhet och motsätter sig de kvalitéer som kan förknippa dåliga ledare: stolthet, kontroll, impulsivitet och självupptagenhet.

Det som utmärker "Level 5"-ledare är att de fokuserar på helhetsbilden, och sätter sitt ego åt sidan för att uppnå teamets mål.

"De är också otroligt ambitiösa, och lägger näst intill ner sin själ för att tjäna institutionen, och inte dem själva" menar Covey.

5. De är villiga att söka feedback från kolleger
En ledare måste ta extra ansvar för sin egen personliga utveckling. Därför är det ytterst viktigt att fråga kolleger om feedback. Men igen krävs ödmjukhet, dels för att be om feedbacken, men ännu mer för att ta emot den, och bygga på den konstruktiva kritiken.

De här 5 vanorna skapar en kultur av tillit, vilket i sin tur leder till konkurrensfördelar, och förmågan att snabbt komma tillbaka från motgångar.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST