ANNONS
Fotograf: Pax Engström Nyström

På jakt efter de bästa innovationerna i svensk life science

Johnson & Johnson är redo att investera i svenska innovationer av världsklass. ”Sverige är attraktivt för life science-företag.”

– Sverige har ett gynnsamt klimat för verksamhet inom life science. Forskningen håller hög internationell klass och det finns många intressanta biotechbolag och mycket spännande forskning, konstaterar Andreas Palmborg, som är Country Liaison på Johnson & Johnson Innovation.

Det amerikanska hälso- och sjukvårdsbolaget Johnson & Johnson har funnits på blågul mark sedan lång tid tillbaka. 2013 sjösatte företaget sin innovationsorganisation, Johnson & Johnson Innovation. Tanken var att komma närmare forskningen och att skapa samarbeten både inom akademisk miljö och biotech. En stor del i satsningen lokalt är det samarbete man etablerat med Karolinska, där Johnson & Johnson Innovation finns på plats på Karolinska Science Park sedan drygt ett år.

– Tanken är att vi ska finnas nära forskningen. Tillsammans med Karolinska genomför vi olika aktiviteter som kan stimulera kunskapsutbyten, dessutom vill vi kunna stötta lovande projekt, förklarar Andreas Palmborg.

Johnson & Johnson – globalt företag med 130 års erfarenhet

Johnson & Johnson grundades 1886 i New Brunswick, New Jersey, USA, där också koncernens huvudkontor ligger. Företaget består av drygt 260 bolag, i 60 länder och har cirka 126 000 medarbetare och är därmed ett av världens största läkemedelsföretag.

Koncernen är uppbyggd av tre divisioner: Consumer Health Care, Medical Devices och Pharmaceuticals.

Johnson & Johnson i Sverige består av tre marknadsbolag i Stockholm, som ansvarar för olika produktsortiment:

• McNeil Sweden AB (Consumer Health Care)
• Johnson & Johnson AB (Medical Devices)
• Janssen-Cilag AB (Pharmaceuticals).
McNeil AB har även tillverkning av receptfria läkemedel i Helsingborg där cirka 650 medarbetare arbetar.

Johnson & Johnson-koncernen var förra året nummer sex på Forbes lista över världens tio största företag. Denna rankning baserades på börsvärdet, som i maj 2014 var 277 miljarder US-dollar. 

Vill vara en katalysator

Andreas Palmborg beskriver det som att företaget har gjort en interna resa som ledde fram till insikten att den bästa innovationen inte enbart kan ske inom ett enskilt bolags väggar, man måste också skapa samarbeten externt. Och just nu så har Johnson & Johnson Innovation en annorlunda angreppsvinkel, då organisationen inte primärt ägnar sig åt uppköp.

– Vår innovationsmodell går till stor del ut på att katalysera utvecklingen av bra idéer. Vi gör sällan uppköp, utan tror på samarbetsprojekt där den ursprungliga innovatören kan fortsätta sitt arbete. Det är ofta innovatören, som kommit på idén, som har det rätta drivet och engagemanget, samt har rätt kunskap kring sitt projekt, berättar Andreas Palmborg.

Letar aktivt

Johnson & Johnson Innovation letar aktivt efter nya innovationer och i Sverige är samarbetet med Karolinska Institutet en viktig kontaktyta. Den viktigaste faktorn i urvalet av samarbetspartners är vetenskapen bakom. Forskning och utveckling inom det medicinska området tar tid och en riktigt bra idé idag måste vara lika spännande också om fem till tio år.

– Det är detta som utmaningen inom läkemedelsindustrin, säger Andreas Palmborg.

Ibland handlar samarbetet enbart om investeringar och vid andra tillfällen kan det handla om att bistå med forskningsexpertis. Det finns redan flera exempel i Norden på bolag vars projekt Johnson & Johnson varit med och tagit hela vägen från labb-bänken till godkänt läkemedel.

Kliniska studier kräver god samverkan

Johnson & Johnson genomför även omfattande kliniska tester och har samarbeten på området primärt med de stora universitetssjukhusen i Sverige, även om mindre kliniker också förekommer. Där är en god samverkan avgörande och Andreas Palmborg medger att det kan vara en utmaning att övertyga klinikerna om vara med i testverksamheten, då de ofta kan ha svårt att ta tid och resurser till annat än det dagliga arbetet. För närvarande bedriver Janssen, läkemedelsföretaget inom Johnson & Johnson, inte mindre än 82 kliniska studier i Sverige inom flera terapiområden, exempelvis onkologi och infektion.

– När man pratar om innovation är det viktigt att betona att det också handlar om klinisk forskning. Idéerna ska kunna användas i den medicinska vardagen och alla länkar är viktiga, säger Andreas Palmborg.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.