Det här är de vanligaste frågorna under jobbintervjun – och så svarar du på dem

I dag råder det hård konkurrens om nästan alla jobb, så det gäller att vara på hugget när du väl kallas till intervju. Använd den här tekniken för att dina svar ska sticka ut ur mängden.

Arbetsgivare sätter idag extra fokus på frågor som handlar antingen om en färdighet eller ett beteende; det spelar allt mindre roll vad du har gjort tidigare. 

Det kräver att du har tänkt ut särskilda exempel, där du ingående kan demonstrera hur dina kompetenser ledde till ett bättre utfall.

Du kan känner frågorna på att de inleds med "Ge mig ett exempel" eller "Berätta om en gång då..."

Du behöver en strategi för att svara på frågor av den här typen, skriver The Guardian. 

STAR-tekniken är en ypperlig teknik för att svara på kompetensbaserade frågor. 

Dels ger den ett strukturerat sätt att öva in svaren, och säkerställer även att din intervjuare lätt kan följa dina argument. Teknikens målsättning är att på ett logiskt sätt visa hur just din kompetens skapade bra resultat. 

LÄS MER: Personkemin är nyckeln till en lyckad jobbintervju – så här fixar du den

Här är de fyra komponenterna.

Situation
Här skapar du ett sammanhang för ditt svar. Det kan innehålla din dåvarande arbetsplats, eller en mer specifik situation, till exempel när du var teamleader.

Task (Uppgift)
Vad försökte du eller ditt team åstadkomma?

Action (Handling)
Det här är kanske den viktigaste punkten. Du bör visa hur du handlade, samt logiken som styrde dina beslut. 

Resultat
Hur tillförde dina handlingar värde, så att du eller ditt team kunde uppnå målet? Resultatet kan baseras på siffror du nämner, eller så kan det handla om "mjukare" faktorer. Ett exempel på sådant är om du lyckats lösa en konfliktsituation mellan två medarbetare genom att visa ledarskap. 

Här är ett kort exempel på en sådan intervjufråga, och svar, 

Exemplet är uppbyggt enligt STAR-tekniken, från The Guardian: 

"Beskriv en gång då du tagit intiativ"

Situation: "När jag hanterade ett projekt hos min förra arbetsgivare, där processerna delivs var väluttänkta; medan andra inte var.."

Uppgift: "Att bidra till projektets framgång genom att göra en av de sämre fungerande processerna bättre."

Handling: "Jag kallade till ett möte där vi brainstormade idéer för att förbättra processen, så vi kunde komma överens om ett sätt att göra den bättre. Sedan skapade jag ett "sub-team" för att testa de förbättringar vi tänkt ut. När jag var nöjd med hur processen fungerade, lanserade vi lösningen."

Resultat: "Den skillnad vi gjorde på hela projektet inkluderade... och detta bevisades av...."


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST