71. Björn Savén

2,8 MILJARDER KRONOR

Ålder: 66
Bor: Danderyd
Bolag: IK

Med Industri Kapital som han medgrundade blev han Sveriges första riskkapitalist. Har på senare år grälat med Skatteverket kring om han har varit begränsat eller obegränsat skatteskyldig i Sverige. I juni fick han delvis rätt av förvaltningsrätten, men Skatteverket överklagade.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST