Debatt: Flygskatt borde vara en självklarhet

Majoriteten av svenskarna är för en flygskatt, något som borde vara en självklar och rättvis sak, skriver dagens debattörer Jonas Bane och Pia Björstrand från Klimataktion.

Flygskatten är ett steg i rätt riktning.

En särskild skatt på flygresor för deras miljöpåverkan låter för många som en självklar och rättvis sak. För andra är det världens undergång.

Organisationer som Svenskt Flyg, Swedavia samt några politiker – däribland trafikutskottets Anders Åkesson (C) och kommunalråd Niklas Nordström (S) (som också är ordförande i Svenskt Flyg) – har höjt varningsflaggor och kritiserar förslaget hårt. Bland annat säger kritikerna att 10 000 jobb riskerar att försvinna och att klimatnyttan kommer utebli.

Detta trots att statens egen utredning kommit fram till något helt annat.

“Det sannolika scenariot är att arbetstillfällen huvudsakligen flyttar mellan sektorer och att vissa arbetstillfällen försvinner medan andra tillkommer” står det i utredningen.

I direkt klimatnytta förväntas flygskatten generera en besparing på upp till 200 000 ton koldioxid. Men det är egentligen inte det som är den viktigaste effekten.

Det viktigaste måste väl ändå vara att vi kommer framåt i vårt omställningsarbete, och använder oss av de politiska verktyg vi har för att främja hållbar utveckling? Samtliga partier har ställt sig bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet. Alla partier utom ett har accepterat att vi ska ha ett klimatpolitiskt ramverk, och de flesta vill ha fossilfria transporter till 2030.

Är vi seriösa med dessa åtaganden så måste vi så snart som möjligt komma bort från fossila bränslen – då behövs styrmedel som en flygskatt, som kan få 600 000 resenärer att istället välja hållbara sätt att transportera sig på.

Vi behöver också se över alternativen omgående. För att inte riskera att lamslå en levande och betydelsefull del av landet utanför storstäderna, måste självklart både tågnätet och de hållbara vägtransporterna bli bättre än vad de är idag. Kanske är det hit de förväntade 1,7 miljarder kronorna ska gå, som skatten beräknas dra in.

Vissa flygbolag kommer kanske drabbas av nedskärningar, men är inte det hela poängen? Att dra ner på flygandet? I vilket fall konstaterar utredningen att flygresandet ändå förväntas öka trots flygskatten, bara inte lika mycket.

Att flyga är idag ofta billigare än att ta tåget, trots att tåget ger oerhört mycket lägre utsläpp. Många i Sverige vill gärna välja ett miljövänligare alternativ för inrikesresor, men eftersom flyget fortfarande är billigare på många sträckor blir det ett svårt beslut för konsumenten att fatta.

Att flyget idag är så billigt beror till stor del på att det inte bär sina klimatkostnader. De skatter och avgifter som idag ligger på flygnäringen är helt enkelt inte realistiska i jämförelse med utsläppen. Dessutom är flygbränslet, som är själva boven i hela dramat, helt befriat från energiskatt.

Majoriteten av svenska folket tycker flygskatten är rimlig, visade nyligen en undersökning. Ja, vill vi så snart som möjligt bli kvitt mänsklighetens största fiende, fossila bränslen, så är det högst rimligt med en flygskatt.Jonas Bane, talesperson Klimataktion
Pia Björstrand, stf. talesperson Klimataktion


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.