31. Peter Kamprad

9 MILJARDER KRONOR

Ålder: 52
Bor: Bryssel
Bolag: Ikano

Ingvar Kamprad har inte bara byggt det enorma Ikea utan även Ikano som tar hand om familjekoncernens kapitalförvaltning och fastigheter. Det ägs och drivs av hans tre medieskygga söner. Under året lämnade Mathias Kamprad posten som styrelseordförande i Inter Ikea, det bolag som äger Ikeas varumärke i koncernens snåriga upplägg. I stället blev han vanlig ledamot i ett bolag som ersätter Inter Ikeas roll. Det här tolkades av en del bedömare som att familjens makt minskat i Ikeaimperiet. Ingen av sönerna har längre operativa roller inom Ikea. Jonas sitter i styrelsen för Ikea Group, medan Peter är ordförande för Ikano.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST