17. Madeleine Olsson-Eriksson

17 MILJARDER KRONOR

Ålder: 71 år
Bor: Göteborg
Bolag: Stenagruppen

Äldsta barnet till redaren Sten A Olsson, men har berättat att hon inte fick ta över familjeföretaget därför att hon var kvinna. I stället blev hon gynekolog.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.