17. Madeleine Olsson-Eriksson

17 MILJARDER KRONOR

Ålder: 71 år
Bor: Göteborg
Bolag: Stenagruppen

Äldsta barnet till redaren Sten A Olsson, men har berättat att hon inte fick ta över familjeföretaget därför att hon var kvinna. I stället blev hon gynekolog.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST