Hon ansvarar för hela Sveriges sopor – vill se avfallet som resurs

I dagens avsnitt av Hållbarhetspodden träffar vi RagnSells VD Helena Karlsson.

Hon berättar att den cirkulära ekonomin är enkel vid första anblicken då de jobbar med materialåtervinning, men att utmaningen ligger i att hitta material som går att använda i det som andra anser vara uttjänt som en resurs.

"Vi jobbar mycket med forskning och patent som gör att vi exempelvis kan få ut salter ur aska, något som tidigare har gått till deponiförvaring då det ansågs vara slut som råvara, men genom att vi jobbar med både de som lämnar återvinningsresurser till de som behöver råvaror kan vi hitta nya cirkulära affärsmodeller, bygga lönsamhet och hållbarhet" säger Helena.

RagnSells är Sveriges ledande miljö och återvinningsföretag med över 80 år inom branschen. Omsättningen från att samla in, behandla och återvinna restprodukter och avfall från näringsliv och hushåll var 5,3 miljarder kronor under 2015. De är verksamma i hela Sverige, och har även verksamhet i Norge, Danmark, Estland, Lettland och Polen.

Språkbruket kring sopor och avfall har förflyttats till att prata resurser i takt med att bristen på råvaror ökar globalt. Miljöpåverkan från att bryta jungfruliga råvaror är omfattande och uppmärksammas allt mer – vartefter mätbarheten och sambanden mellan olika planetära gränser kopplas samman och kommuniceras oftare och tydligare i media. Detta påverkar beslutsfattare och allmänhetens uppfattning om behovet av återvinning och återanvändning.

"Det handlar inte bara om att ta hand om resurser. Vi måste jobba med människor, det är de som kan hitta nya lösningar och se kopplingar för att hitta materialflöden som funkar. Medvetenheten ökar hela tiden och vi tjänar på att tänka nytt" avslutar Helena.


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA